SUVREMENI TEORIJSKI MODELI SOCIJALNOG RADA:
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166845
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Opačić - Predavanja
Osnovni podaci
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada Socijalni rad - 1. semestar
6.0 166845
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić (Predavanja)

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
OBVEZNA: Beckett, C.; Essential Theory for Social work Practice; London: Sage., str. 2006
OBVEZNA: Adams, R., Dominelli, L. Payne, M.; Social Work. Themes, Issues and Critical Debates; Palgrave Macmillan (2009), str
OBVEZNA: Howe, D.; A brief Introduction to Social Work Theory; Palgrave Macmillan (2009), str
OBVEZNA: Knežević, M., Miljenović, A. Branica, V.; Teorija socijalnog rada; Biblioteka socijalnog rada (2012), str
PREPORUČENA: Hoover, K. Donovan, T.; The Elements of Social Scientific Thinking; Wadsworth (2011), str
PREPORUČENA: Leskošek, V. (ed.); Theories and Methods of Social Work; Faculty of social work, University of Ljubljana (2009), str
PREPORUČENA: Payne, M.; Modern Social Work Theory. A Critical Introduction; Macmillan Education Ltd (1991), str
Opis predmeta
Stjecanje znanja o filozofskim osnovama socijalnog rada kao primijenjene znanosti.
Razlikovanje značajnih teorija obzirom na društvenu razinu: mikro odnosno pojedincu usmjerene teorije ideja kao psihoanaliza, biheviorizam, egzistencijalizam; mezo- ili odnosnu razinu (humanizam, teorija sustava) i makro- ili društvene razine (Čikaška sociološka škola, radikalni, feministički i kritički socijalni rad).
Formuliranje i analiziranje okvira teorije socijalnog rada.
Ispitni rokovi
Obavijesti