OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 43946
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi Socijalni rad - 6. semestar
3.0 43946
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Puljiz, V., Bežovan, G., Šućur, Z., Zrinščak, S., Žganec, N. i Balaband, A.; Decentralizacija socijalnih službi: nacrt modela; Revija za socijalnu politiku, 10 (1) (2003), str. 69-83
OBVEZNA: Puljiz, V. i Žganec, N.; Sustav socijalne pomoći i socijalne skrbi; Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske (2002), str
OBVEZNA: Kaliterna Lipovčan, Lj. i Dahl, S. A.; Employment policies and welfare reform; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2002), str
OBVEZNA: Žganec, N. i Kujundžić, M.; Djeca i institucijska skrb; Dijete i društvo: časopis za promicanje prava djeteta, 5 (2/3) (2003), str. 189-203
OBVEZNA: Žganec, N.; Socijalna skrb u Hrvatskoj - smjerovi razvoja i reformi; Revija za socijalnu politiku 15 (3) (2008), str. 379-393
OBVEZNA: Zakon o socijalnoj skrbi; Narodne novine, 157/2013., str
OBVEZNA: Šućur, Z.; Razvoj socijalne pomoći i socijalne skrbi u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata; Revija za socijalnu politiku, 10 (1) (2003), str. 1-22
PREPORUČENA: O'Connor, I., Hughes, M., Turney, D., Wilson, J. i Setterlund, D.; Social Work and Social Care Practice; Sage Publications Ltd. (2006), str
Opis predmeta
Studenti će dobiti najvažnije informacije vezane uz djelatnost socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi RH i zemalja EU. Prikazom domaćih specifičnosti uloga i funkcija koje socijalni radnici imaju unutar socijalne skrbi te komparativnim prikazom u zemljama EU studentima će se omogućiti informirani ulazak u skorašnji svijet rada te kritičko sagledavanje djelatnosti u kojoj većina socijalnih radnika nalazi zaposlenje.
Sadržaj predmeta
Terminološka određenja: socijalna politika, socijalna sigurnost, socijalna skrb, socijalni rad
Sustav socijalne skrbi u RH - zakonski kontekst
Specifične uloge i funkcije socijalnih radnika u sustavu SS
Dijelovi sustava socijalne skrbi RH
Socijalni rad i korisnici sustava SS
Komparativni pregled djelatnosti socijalnih radnika u sustavima SS drugih zemalja
Specifičnosti djelatnosti socijalnih radnika unutar sustava socijalne skrbi u odnosu na dodirne sustave
Mogućnosti razvoja karijere za socijalne radnike zaposlene u sustavu socijalne skrbi
Reforme sustava socijalne skrbi i uloge socijalnih radnika u njima
Ispitni rokovi
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.