OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela
Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 139373
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Ispitni rokovi:
  • 06. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela Socijalni rad - 8. semestar
3.0 139373
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Maloić, Snježana; Dominantna načela i modeli tretmanskog rada s punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u zajednici; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2016), str. 115-139
Maloić, Snježana; Suvremeni pristupi kažnjavanju kao determinante kvalitete života u obitelji, susjedstvu i zajednici - nove perspektive suzbijanja kriminala; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2013), str. 31-43
Maloić, Snježana i Mažar Adriana; Pristupi i tehnike rada s ovisnicima u probaciji; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2013), str. 211-239
Maloić, Snježana; Probacija prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela - pomoć ili nadzor; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 157-179
Maloić, Snježana, Rajić, Saša i Mažar, Adriana; Značaj suradnje probacijskog i zatvorskog sustava u prevenciji kriminalnog povrata; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 129-155
Nišević Jandrić, Anita, Franić, Nena i Rajić Saša; Pregled istraživanja učinkovitosti elektroničkog nadzora kao alternativne sankcije; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 32-50
Majdak, Marijana; Zaboravljena djeca - poteškoće vezane uz zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvoru; Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu (2018), str. 67-84
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti će se upoznati sa postupanjima prema počiniteljima kaznenih djela, sankcijama koje im se izriču, alternativnim postupanjima i probacijom, funkcioniranjem zatvorskog sustava, posebnostima izvršenja kazni zatvora, Zakonom o izvršenju kazne zatvora.
Dio nastave izvodi se kao terenska nastava te studenti idu u posjet kaznionicama i zatvorima u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
06. 06. 2023.
27. 06. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.