ORGANIZACIJSKA SUPERVIZIJA I ORGANIZACIJSKI RAZVOJ:
Organizacijska supervizija i organizacijski razvoj
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Obavijesti