OBITELJSKA MEDIJACIJA:
Obiteljska medijacija
Obiteljska medijacija
Studij: Obiteljska medijacija - 1. semestar
Šifra: 174864
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Ispitni rokovi:
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljska medijacija Obiteljska medijacija - 1. semestar
8.0 174864
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Literatura
Sladović Franz, B.; Obilježja obiteljske medijacije; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2005), str
Kressel, K.; Mediation. U: Deutsch, M. i Coleman, P.T. (ur.) The Handbook of Conflict Resolution: Theory and practice.; Francisco: Jossey-Bass Publishers (2000), str. 522-545
Milne, A.L., Folberg, J. Salem, P.; The Evolution of Divorce and Family Mediation: An Overview. U: Folberg, J., Milne, A.L. i Salem, P. (ur.) Divorce and Family Mediation: Models, Techniques and Applications.; New York: The Guilford (2004), str. 3-25
Schepard, A.; The Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation. U: Folberg, J., Milne, A.L. i Salem, P. (ur.) Divorce and Family Mediation: Models, Techniques and Applications; New York: The Guilford Press (2004), str. 516- 543
Opis predmeta
Predmetom se pokriva slijedeći sadržaj: Značaj konstruktivnog rješavanja sporova i sukoba za kvalitetu života korisnika u socijalnom radu; Suvremena istraživanja socijalnih problema djece, mladih i odraslih osoba koji žive u riziku od socijalne isključenosti i depriviranim okolnostima; Istraživanja o nasilnim konfliktnim odnosima u različitim dobnim skupinama i područjima socijalnog rada; Povijesno-pravni okvir medijacijskih postupaka u sustavu socijalne skrbi u Hrvatskoj; Medijacija - psihosocijalna intervencija i socijalna usluga;
Mogućnosti prevencije nasilja i drugih socijalnih rizika upotrebom medijacijskih tehnika; Klasifikacija i obilježja modela obiteljske medijacije prema sadržaju, procesu i mjestu provedbe medijacije; Razlikovanje postupaka: Psihoterapijsko savjetovanje - individualno i partnersko- Obiteljska terapija - Arbitraža, suradničko pregovaranje, nagodba - Rješavanja sporova u sudskom postupku - Medijacija unutar sudskog postupka/rekoncilijacija -Obvezno savjetovanje u Centrima za socijalnu skrb;
Načela i pretpostavke provedbe obiteljske medijacije; Oblici i načini provedbe obiteljske medijacije; Proces i faze provedbe medijacijskog postupka; Oblici i načini provedbe obiteljske medijacije; Medijacija razvoda braka; Medijacija u pitanjima starijih I nemoćnih osoba; Medijacija između adolescenata I roditelja;
Krizna medijacija između adolescenata i roditelja; Evaluacijska istraživanja primjene medijacije u obiteljskim i drugim sporova; Kulturalna i praktična pitanja primjene medijacije s različitim skupinama korisnika socijalnog rada;
Različiti modeli obiteljske medijacije (Facilitativni model, Strukturirani model,
Transformativni model, Evaluativni model, Kombinirani/hibridni model, Terapeutski model medijacije sa visoko-konfliktnim parovima, Narativni model,
Ekosistemski model)
Ispitni rokovi
09. 09. 2024.
Obavijesti