NEUROZNANOSTI U SOCIJALNOM RADU:
Neuroznanosti u socijalnom radu
Neuroznanosti u socijalnom radu
Studij: Psihosocijalni pristup u socijalnom radu - 2., 3. semestar
Supervizija psihosocijalnog rada - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 193992
ECTS: 5.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Neuroznanosti u socijalnom radu Psihosocijalni pristup u socijalnom radu - 2., 3. semestar
Supervizija psihosocijalnog rada - 1., 2., 3. semestar
5.0 193992
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti