OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Metode supervizije
Metode supervizije
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 70159
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
prof. dr. sc. Marijana Majdak
Izvođači: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Maja Laklija - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Zdravka Leutar - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Nika Sušac - Terenske vježbe

prof. dr. sc. Marina Ajduković - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica - Predavanja
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Predavanja
prof. dr. sc. Maja Laklija - Predavanja
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Metode supervizije Socijalni rad - 2. semestar
4.0 70159
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Terenske vježbe)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Maja Laklija (Terenske vježbe)

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
prof. dr. sc. Zdravka Leutar (Terenske vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Terenske vježbe)

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
doc. dr. sc. Nika Sušac (Terenske vježbe)

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Marina Ajduković (Predavanja)

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (Predavanja) Nazorova 51
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Predavanja)

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Predavanja)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Maja Laklija (Predavanja)

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz (Predavanja)

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M.; Određenje grupne supervizije. U: Ajduković, M. i Cajvert. Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, (2004), str. 121-153
OBVEZNA: Ajduković, M.; Supervizija na daljinu u vrijeme COVID-19 krize; Ljetopis socijalnog rada, 27, 1 (2020), str. 7-30
OBVEZNA: Cicak, M. i Urbanc, K.; Role of ethics in creating supervision a safe place; ANSE Journal of Supervision (2020), str
OBVEZNA: Urbanc, K. i Vlašić, T.; Dealing with new experiences: Online supervision in turbulent times; ANSE Journal of Supervision (2021), str
PREPORUČENA: Čačinović Vogrinčič, G; Supervizija u socijalnom radu: su-stvaranje supervizije kroz suradni odnos. U: Ajduković, M. (Ur.) Refleksije o superviziji.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, , str. 91 - 100
PREPORUČENA: Urbanc, K.; Supervizija studenata. U: Ajduković, M. and Cjavert, Lj. (Ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, , str. 303-330
PREPORUČENA: Žorga, S.; Specifičnosti procesa učenja u superviziji. U: Ajduković, M. (Ur.) Refleksije o superviziji.; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, , str. 7 - 39
PREPORUČENA: Lundsby, M. i Sandell, G.; Supervizija u psihsocijalnom radu; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 9, 1, ., str. 161-174
PREPORUČENA: Van Kessel, L.; Supervizija - neophodan doprinos kvaliteti profesionalnog postupanja - primjer nizozemskog modela supervizije.; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 6, , str. 59-76
PREPORUČENA: Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa.; Ljetopis socijalnog rada, 14, 2, (2007), str. 355-366
PREPORUČENA: Davys, A. M. i Beddoe, L.; The Reflective Learning Model: Supervision of Social Work Students.; Social Work Education, 28, 8, , str. 919 - 933
Opis predmeta
Određenje pojma supervizija. Razvoj supervizije. Odnos supervizije sa stručnim nadzorom, edukacijom, konzultacijom i psihoterapijom. Osnovni tipovi supervizije - razvojna i organizacijska. Grupna i individualna supervizija. Supervizija i coaching. Dogovor o supervizijskom radu. Strukturiranje i vođenje supervizijskog procesa. Kreativne tehnike u superviziji. Nesvjesni procesi u superviziji. Supervizija i osiguranje kvalitete socijalnog rada. Supervizija i mentalno zdravlje socijalnih radnika. Etika supervizijskog rada. Evaluacija u superviziji.
Ispitni rokovi
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.