KRITČKI PREGLED KVALITATIVNE METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA - SEMINAR:
Kritčki pregled kvalitativne metodologije istraživanja - seminar
Kritčki pregled kvalitativne metodologije istraživanja - seminar
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 167743
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dean Ajduković
Ispitni rokovi:
  • 04. 09. 2024.
  • 25. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kritčki pregled kvalitativne metodologije istraživanja - seminar Socijalni rad - 2. semestar
6.0 167743
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dean Ajduković
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M.; Kako izvještavati o kvalitativnim istraživanjima? Smjernice za istraživače, mentore i recenzente; Ljetopis socijalnog rada (2014), str
OBVEZNA: Ajduković, D.; Odgovornosti istraživača i valjanost kvalitativne metodologije; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2008), str. 37-53
OBVEZNA: Denzin, N. K. Lincoln, Y.S. (eds.); The Sage handbook of qualitative research; Sage Publications (2005), str
OBVEZNA: Koller-Trbović, N. Žižak, A. (ur.); Kvalitativni pristup u društvenim znanostima; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2008), str
OBVEZNA: Milas, G.; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; Naklada Slap (2005), str
OBVEZNA: Rimac, I. Ogresta, J.; Etički standardi primjene fokusnih grupa u istraživanju nasilja nad djecom.; Ljetopis socijalnog rada (2012), str. 479-514
OBVEZNA: Tracy, S. J.; Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact; Wiley-Blackwell (2013), str
PREPORUČENA: Krueger, R. A. Casey, M. A.; Focus groups. A practical guide for applied research; Sage Publications (2000), str
PREPORUČENA: Lietz, C. A., Zayas, L. E.; Evaluating qualitative research for social work practitioners; Advances in Social Work (2010), str. 188-202
PREPORUČENA: Malterud, K.; Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines; The Lancet (2001), str. 483-488
PREPORUČENA: Miles, M. B. Huberman, A. M.; Qualitative data analysis. (2nd edition); Sage Publications (1994), str
PREPORUČENA: Vučković Juroš, T.; Reporting on the issues of research rigour and ethics: The case of publications using qualitative methods in the Croatian social science journals; Revija za sociologiju (2011), str. 162-184
Opis predmeta
1. Osposobiti polaznike za valorizaciju i evaluacije osnovnih aspekata
empirijskih istraživanja iz odabrane teme doktorskog rada
2. Razumijeti domete različitih metodoloških pristupa korištenih u
području socijalnog rada i socijalne politike te srodnim znanstvenim
disciplinama iz područja socijalnih djelatnosti a vezanih za odabranu
temu doktorskog rada
Ispitni rokovi
04. 09. 2024.
25. 09. 2024.
Obavijesti