OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Integrativni socijalni rad
Integrativni socijalni rad
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70142
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Izvođači: prof. dr. sc. Kristina Urbanc - Terenske vježbe

izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Predavanja
dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Integrativni socijalni rad Socijalni rad - 1. semestar
6.0 70142
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc (Terenske vježbe)

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Predavanja)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Predavanja)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M. i Urbanc, K.; Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi; Ljetopis socijalnog rada 16, (3), (2009), str. 505-535
OBVEZNA: Ajduković, M. i Urbanc, K.; Kvalitativna analiza iskustava stručnih djelatnika kao doprinos evaluaciji procesa uvođenja novog modela rada u centra za socijalnu skrb; Ljetopis socijalnog rada, 17 (3) (2010), str. 319-352
OBVEZNA: Žižak, A., Vizek Vidović, V. i Ajduković, M.; Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu; Edukacijsko rehabilitacijski fakultet (2011), str. 93-183
OBVEZNA: Čačainovič Vogrinčič, G. i sur.; Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u socijalnom radu; Biblioteka Studijskog centra socijalnog rada (2007), str. 3-49
OBVEZNA: Urbanc, K. i Ajduković, M.; Novi model rada centra za socijalnu skrb: Izazovi i preporuke.; Ljetopis socijalnog rada, 17 (3) (2010), str. 353- 389
OBVEZNA: Ajduković, D.; Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji; Društvo za psihološku pomoć i UNDP u Hrvatskoj (2010), str
OBVEZNA: Urbanc, K. (ur); Individualno planiranje u socijalnom radu; Biblioteka socijalnog rada (2015), str. 13-94; 187-209
OBVEZNA: Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22; , str
PREPORUČENA: Murphy, C.M. i Maiuro, R.D.; Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence.; Springer publishing Company (2009), str
Opis predmeta
A. Teorijska razina u integrativnom pristupu u socijalnom radu.
B. Razine djelovanja u kontekstu integrativnog pristupa u socijalnom radu:
(1) neposredna razina djelovanja odnosno integrativni pristup korisniku - case managment, (2) indirektna praksa (razina) djelovanja u kontekstu integrativnog pristupa korisniku
C. Neki elementi i pretpostavke kvalitetne primjene različitih intervencijskih modela u socijalnom radu
Ispitni rokovi
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.