SOCIAL WORK WITH OFFENDERS:
Social work with offenders
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Social work with offenders
Study: Social Work - 8. semester
Code: 139373
ECTS: 3.0
Course coordinators: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Exam dates:
  • 06. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Exam registration: Studomat
Basic data
Social work with offenders Social Work - 8. semester
3.0 139373
Lecturer in charge Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Tuesday 11,00-13,00 room 21

Nazorova 51, room 21
Literature
Maloić, Snježana; Dominantna načela i modeli tretmanskog rada s punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u zajednici; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2016), str. 115-139
Maloić, Snježana; Suvremeni pristupi kažnjavanju kao determinante kvalitete života u obitelji, susjedstvu i zajednici - nove perspektive suzbijanja kriminala; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2013), str. 31-43
Maloić, Snježana i Mažar Adriana; Pristupi i tehnike rada s ovisnicima u probaciji; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2013), str. 211-239
Maloić, Snježana; Probacija prema punoljetnim počiniteljima kaznenih djela - pomoć ili nadzor; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 157-179
Maloić, Snježana, Rajić, Saša i Mažar, Adriana; Značaj suradnje probacijskog i zatvorskog sustava u prevenciji kriminalnog povrata; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 129-155
Nišević Jandrić, Anita, Franić, Nena i Rajić Saša; Pregled istraživanja učinkovitosti elektroničkog nadzora kao alternativne sankcije; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (2015), str. 32-50
Majdak, Marijana; Zaboravljena djeca - poteškoće vezane uz zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvoru; Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu (2018), str. 67-84
Description
During the Course students will learn about proceedings toward criminal offenders, about the sanctions, alternative proceedings and probation service, penal system functioning, specifity of penetentionary sanction, The Law for criminal offenders sanctions.
A part of lectures is field lectures and students go for a visit to penetentiary houses in Croatia.
Exam dates
06. 06. 2023.
27. 06. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions