OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Sustavi socijalne pomoći
Sustavi socijalne pomoći
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37660
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sustavi socijalne pomoći Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37660
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
V. Puljiz, G. Bežovan, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika. Povijest. Sustavi. Pojmovnik; Zagreb: Pravni fakultet (2005), str. 271-315
Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Teo Matković, dr. Zoran Šućur, Siniša Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Pravni fakultet u Zagrebu (2008), str. 219-277
John Ditch; Comparative Social Assistance; Ashgate Publishing (1997), str. [object Object]
N. Stropnik; Minimalni dohodak i novčana socijalna pomoć u državama Europske unije; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 35-52
P. Bejaković; Borba protiv siromaštva u SAD; Revija za socijalnu politiku, 7(2) (2000), str. 147-162
Opis predmeta
Kroz ovaj kolegij studenti se podrobnije upoznaju s rezidualnim, ali važnim sustavom socijalne sigurnosti. Ovaj kolegij omogućuje studentima da razumiju promjene koje se događaju u sustavima socijalne pomoći, kao i reformska nastojanja u ovom području. Studenti stječu znanja i informacije o sustavima socijalne pomoći u različitim zemljama, gledano iz komparativne perspektive. Također, studenti su u mogućnosti usvojiti metodologiju evaluiranja učinkovitosti socijalne pomoći te kritički raspraviti glavne probleme ovoga sustava u našoj zemlji. Konačno, ovaj kolegij je usmjeren na stjecanje praktičnih znanja koja su vezana s problemima ciljanosti i učinkovitosti socijalne pomoći.

Sadržaj predmeta
- Pojam, vrste i funkcije socijalne pomoći
- Modeli (režimi) socijalne pomoći
- Socijalna pomoć u Njemačkoj
- Socijalna pomoć u Švedskoj
- Socijalna pomoć u SAD
- Razvoj socijalne pomoći i skrbi u RH
- Struktura naknada socijalne pomoći u RH i reformska nastojanja
- Razlozi nekorištenja prava u sustavu socijalne pomoći
- Vremenska perspektiva u korištenje socijalne pomoći (problem ovisnosti)
- Financijske inicijative u socijalnoj pomoći
- Pokazatelji učinkovitosti socijalne pomoći
- Osobne socijalne usluge
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.