OBAVIJESTI:
Socijalna politika Hrvatske
Obavijesti
Socijalna politika Hrvatske - nova literatura za pripremu ispita!   Od ispitnog roka 18.6. ispit iz Socijalne politike Hrvatske polagat će se prema novoj literaturi: Bežovan, G. i sur. (2019.) Socijalna politika Hrvatske, II. izdanje, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Uvodni dio (str. 27-52 i 59-101) te dva poglavlja sustava po izboru   Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17.