SOCIJALNA DEMOGRAFIJA:
Socijalna demografija
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Socijalna demografija
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 20063
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
Izvođači: doc. dr. sc. Marin Strmota - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 18. 04. 2024.
  • 13. 06. 2024.
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna demografija Socijalni rad - 2. semestar
3.0 20063
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marin Strmota (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Nejašmić, I.; Stanovništvo Hrvatske. Demogeografske studije i analize.; Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo. (2008), str
OBVEZNA: Gelo, J.; Demografske promjene u Hrvatskoj u razdoblju: 1870.- 1981.; Zagreb: Globus. (1987), str. 18-27, 35-37
OBVEZNA: Wertheimer-Baletić, A.; Determinante reprodukcije stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća. U D. Živić (ur). Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive.; Zagreb:Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" (2005), str. 9-38
OBVEZNA: World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015), str. 1-7
OBVEZNA: Mesić, M.; Međunarodne migracije - teorijski pristupi. U: Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju; Zagreb: Hrvatska gospodarska komora (2014), str. 157-174
OBVEZNA: Puljiz, V.; Migracije i migracijske politike u Europi. U: Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju; Zagreb: Hrvatska gospodarska komora (2014), str. 251-269
OBVEZNA: Puljiz, V.; Starenje stanovništva-izazov socijalne politike.; Revija Za Socijalnu Politiku, 23(1) (2016), str. 81-98
OBVEZNA: Matković, T.; Tko što radi? Dob i rod kao odrednice položaja na tržištu rada u Hrvatskoj.; Revija za socijalnu politiku, 15(3) (2008), str. 479-502
OBVEZNA: Matković, T.; Obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj; Zagreb: Pravni fakultet (2011), str. 100-1119
OBVEZNA: Puljiz, V.; Demografske promjene i socijalna politika. U D. Živić (ur). Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive; Zagreb:Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" (2005), str. 95-118
OBVEZNA: Čipin, I i Akrap, A; Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj.; Revija Za Socijalnu Politiku 15(3) (2008), str. 415-434
OBVEZNA: Marcelić, S.; Kritička analiza hrvatskog indeksa razvijenosti: tri tipa razvoja i njihov regionalni položaj.; Revija Za Socijalnu Politiku, 22(3) (2015), str. 309-314
PREPORUČENA: Alica Wertheimer-Baletić; Stanovništvo i razvoj; Zagreb: MATE (1999), str
PREPORUČENA: EUROSTAT; People in the EU. Who are We and how Do We Live?; Luxembourg: Publications Office of the European Union, (2015), str
PREPORUČENA: Prezentacije s predavanja i kolaborativna predmetna skripta; , str
Opis predmeta
Sastav i kretanje stanovništva uvelike određuju potrebe i potencijale svake lokalne zajednice, regije ili društva. Tako demografska slika i promjene određuju i specifične izazove, na koje praksa socijalnog rada i sustavi socijalne politike moraju odgovarati. Stoga kolegij socijalna demografija polaznike upoznaje sa osnovnim demografskim konceptima, pokazateljima i procesima, u europskom kontekstu.

Teme kolegija:
- Kratki pregled demografske misli. Kretanje stanovništva u svijetu
- Prirodno kretanje stanovništva: Vitalne statistike
- Kretanje stanovništva u Hrvatskoj
- Vrste i razlozi migracija. Migracijski tokovi i imigracijske politike
- Migracije u Hrvatskoj
- Dobna struktura i starenje stanovništva
- Obrazovna struktura stanovništva
- Ekonomska struktura stanovništva
- Spolna struktura stanovništva i rodne razlike
- Formiranje, oblici i struktura obitelji i kućanstava.
- Prostorna distribucija stanovništva i regionalne nejednakosti
- Projekcije broja i strukture stanovništva
Ispitni rokovi
18. 04. 2024.
13. 06. 2024.
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja