OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Marginalne grupe
Marginalne grupe
Studij: Socijalni rad - 3. semestar
Šifra: 31887
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2024.
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Marginalne grupe Socijalni rad - 3. semestar
3.0 31887
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
OBVEZNA: A. Giddens; Sociologija; Nakladni zavod Globus (2001), str. 106-118, 124-133, 144- 166
OBVEZNA: V. Ilišin, F. Radin; Mladi uoči trećeg milenija; IDIS (2002), str. 27-46
OBVEZNA: B. Perasović; Urbana plemena; Hrvatska sveučilišna naklada (2001), str. 94-110, 383-412
OBVEZNA: A.M. Rose; Potkultura starih: tema za sociološko istraživanje; Potkulture, 3 (1988), str. 102-106
OBVEZNA: Z. Šućur; Siromaštvo; Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str. 40-53, 83-93, 101-112
OBVEZNA: Z. Šućur; Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija; Revija za sociologiju, (1-2) (2004), str. 45-60
OBVEZNA: M. Štambuk; Siromaštvo kao sastavnica sociokulturnog identiteta Roma; Kako žive hrvatski Romi. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2005), str. 133-158
OBVEZNA: I. Živković, Ž. Šporer, D. Sekulić; Asimilacija i identitet; Školska knjiga (1995), str. 10-28, 33-41
OBVEZNA: T. Vučković Juroš; Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku, (2) (2015), str. 195-218
OBVEZNA: Z. Šućur; Romi kao marginalna grupa; Društvena istraživanja (2000), str. 211-227
OBVEZNA: B. Šverko; Značenje rada u životu pojedinca: radne vrijednosti, važnost rada i otuđenje; Uvod u psihologiju: Suvremena znanstvena i primijenjena psihologija. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske (1991), str. 17-20
OBVEZNA: T. Matković; Politika zapošljavanja i nezaposlenost; Socijalna politika Hrvatske. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 168-172
OBVEZNA: Z. Galić, D. Maslić Seršić, B. Šverko; Financijske prilike i zdravlje nezaposlenih u Hrvatskoj: Vodi li financijska deprivacija do lošijeg zdravlja; Revija za socijlanu politiku (3) (2006), str. 257-260
PREPORUČENA: Ž. Šporer; Koncept društvene isključenosti; Društvena Istraživanja, (1-2) (2004), str. 171-193
Opis predmeta
Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz "središnjeg društva", posljedice i mehanizmi uključivanja). Isto tako, kroz nastavu ovoga predmeta identificiraju se najznačajniji socijalni problemi hrvatskog društva (siromaštvo, nezaposlenost, isključenost, diskriminacija itd.). Polazeći od marginalnih skupina unutar širega društva, studenti se upoznaju s obilježjima, izazovima i strategijama nošenja zastupljenijih marginalnih skupina, iz kojih dolazi većina onih koji se koriste uslugama socijalnog rada. U tom se smislu ovaj kolegij naslanja na znanja koja se stječu u sklopu sociologije, socijalne demografije i osnova socijalne politike te služi kao "pripremni kolegij" za dio predmeta iz područja socijalne politike i socijalnog rada.

Sadržaj predmeta
- Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti.
- Koncepti, teorije i izazovi siromaštva.
- Određenje, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti.
- Odrednice, oblici i posljedice nezaposlenosti.
- Subkulture i kontrakulture: bijeg iz marginalnosti
- Ambivalentnost položaja mladih: "privilegirana" marginalnost
- Društveni položaj starijih osoba, izazovi starosti i potkulture starijih osoba.
- Društveni položaj migranata, odrednice migracije i izazovi integracije migranata.
- Društveni položaj i integracija Roma
- Rod i marginalizacija: razlike, uloge i nejednakosti
- Stigma, društvene uloge i marginalizacija bolesnika i osoba s invaliditetom
- Socijalna isključenost seksualnih manjina
Ispitni rokovi
12. 06. 2024.
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.