EUROPSKA SOCIJALNA POLITIKA:
Katedra za socijalnu politiku
Europska socijalna politika
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 145167
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Osnovni podaci
Europska socijalna politika Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
5.0 145167
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

zimski semestar ponedjeljkom u 9:00 sati

ljetni semestar četvrkom u 10:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 5f
Literatura
T. Puhovski; Europska unija - i kako podučavati o njoj; Forum za slobodu odgoja (2010), str. poglavlja 1, 2, 3, 5 i 6
P. Stubbs, S. Zrinščak, S.; Europeizacija i socijalna politika: između retorike i stvarnosti,; V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković (ur): Hrvatska u EU: kako dalje Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2012), str. 265-294
S. Zrinščak; Socijalna država u 21. stoljeću - privid ili stvarnost?; Pravni fakultet u Zagrebu (2006), str. 1- 91, 183-218
Opis predmeta
Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na europskoj razini, uključivši recentne društvene procese i reforme te utjecaj tog razvoja na Hrvatsku. Upoznaju se s poviješću i institucionalnim okvirom europskih integracija te teorijskim konceptom europeizacije, s razvojem, obilježjima i sadržajem europskog socijalnog modela, uključivši idejnu pozadinu europskog socijalnog modela, europske smjernice te mehanizme djelovanja europskog socijalnog modela. Stječu znanja i vještine o izradi pojedinih programa socijalne politike i pisanju izvješća prema europskim smjernicama te se osposobljavaju za razumijevanje, analiziranje te procjenu pojedinih područja/programa socijalne politike.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara.
Ispit se polaže pismeno i usmeno, uz mogućnost polaganja kolokvija.
Ispitni rokovi
Obavijesti