DEMOGRAFSKI PROCESI I SOCIJALNA POLITIKA:
Demografski procesi i socijalna politika
Demografski procesi i socijalna politika
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166875
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlado Puljiz
prof. dr. sc. Anđelko Akrap
Osnovni podaci
Demografski procesi i socijalna politika Socijalna politika - 1. semestar
4.0 166875
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vlado Puljiz
prof. dr. sc. Anđelko Akrap
Literatura
Wertheimer - Baletić, A; Stanovništvo i razvoj; Mate, Zagreb (1999)
Akrap, A., Ćipin, I., Strmota, M.; Demografija u Hrvatskoj. Zbornik radova povodom 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer - Baletić.; Zagreb. Ekonomski fakultet (2014)
Puljiz, V., Tica, J., Vidović, D. (ur.); Migracije i razvoj Hrvatske (Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju).; Zagreb: Hrvatska gospodarska komora. (2014)
Akrap, A.(ur.); Činitelji demografskih kretanja u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb (2003)
Živić, D.; Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive; Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar , Zagreb (2005)
UNICEF; The New Demographic Regime - Population Challenges and Policy Responses,; United Nations, New York and Geneva (2005)
Avramov, D.; Demography and social exclusion; Strasbourg, Council of Europe (2003)
Avramov, D.; Active ageing in Europe; Strasbourg, Council of Europe (2003)
Szivos, P. And Giudici, C.; Demographic implications of social exclusion in central and eastern Europe; Strasbourg, Council of Europe (2004)
Opis predmeta
1. Objasniti utjecaj demografskih procesa na socijalnu, obiteljsku i populacijska politiku
2. Raspraviti promjene u demografskim i obiteljskim strukturama posebno u ekonomskoj strukturi stanovništva
3. Razviti kod studenata razumijevanje determinanti fertilitetne motivacije u suvremenim uvjetima
Ispitni rokovi
Obavijesti