DEMOGRAFSKI PROCESI I SOCIJALNA POLITIKA:
Demografski procesi i socijalna politika
Demografski procesi i socijalna politika
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166875
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marin Strmota
Ispitni rokovi:
  • 04. 09. 2024.
  • 24. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Demografski procesi i socijalna politika Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166875
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Marin Strmota
Literatura
OBVEZNA: Wertheimer - Baletić, A; Stanovništvo i razvoj; Mate, Zagreb (1999), str
OBVEZNA: Akrap, A., Ćipin, I., Strmota, M.; Demografija u Hrvatskoj. Zbornik radova povodom 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer - Baletić.; Zagreb. Ekonomski fakultet (2014), str
OBVEZNA: Puljiz, V., Tica, J., Vidović, D. (ur.); Migracije i razvoj Hrvatske (Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju).; Zagreb: Hrvatska gospodarska komora. (2014), str
PREPORUČENA: Akrap, A.(ur.); Činitelji demografskih kretanja u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb (2003), str
PREPORUČENA: Živić, D.; Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive; Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar", Zagreb (2005), str
PREPORUČENA: UNICEF; The New Demographic Regime - Population Challenges and Policy Responses,; United Nations, New York and Geneva (2005), str
PREPORUČENA: Avramov, D.; Demography and social exclusion; Strasbourg, Council of Europe (2003), str
PREPORUČENA: Avramov, D.; Active ageing in Europe; Strasbourg, Council of Europe (2003), str
PREPORUČENA: Szivos, P. And Giudici, C.; Demographic implications of social exclusion in central and eastern Europe; Strasbourg, Council of Europe (2004), str
Opis predmeta
1. Objasniti utjecaj demografskih procesa na socijalnu, obiteljsku i populacijska politiku
2. Raspraviti promjene u demografskim i obiteljskim strukturama posebno u ekonomskoj strukturi stanovništva
3. Razviti kod studenata razumijevanje determinanti fertilitetne motivacije u suvremenim uvjetima
Ispitni rokovi
04. 09. 2024.
24. 09. 2024.
Obavijesti