OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 73955
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Ispitni rokovi:
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike Socijalni rad - 6. semestar
3.0 73955
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: Dobrotić, I.; Matković, T.; Zrinščak; S.; Gender Equality Policies and Practices in Croatia - The Interplay of Transition and Late Europeanization.; Social Policy Administration (2013), str. 47(2): 218-240
OBVEZNA: Grgurev, I.; Dosezi razumne prilagodbe (u domaćem, anglosaksonskom i pravu EU); Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 47(2) (2020), str. 287-314
OBVEZNA: Vasiljević, S.; Teorijski pristupi diskriminaciji (II. poglavje). U S. Vasiljević Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj; Zagreb: TIM press (2011), str. 39-62
OBVEZNA: Vučković Juroš, T., Dobrotić, I.; Zrinščak, S.; Socijalna distanca i društveno okruženje: manjinske skupine u postkomunističkim i južnoeuropskim zemljama. U Baloban, J.; Nikodem, K.; Zrinščak, S. (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza; Zagreb: KBF i Kršćanska sadašnjost (2014), str. 219-259
OBVEZNA: Potočnjak, Ž., Grgurev, I. i Grgić, A.; Dokazivanje prima facie diskriminacije. U: Uzelac, A.; Garašić, J.; Maganić, A. (ur.) Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 323-346
OBVEZNA: Vasiljević, S., Vinković, M.; Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova; Narodne Novine (2019), str
PREPORUČENA: Ciccia, R., Sainsbury, D.; Gendering welfare state analysis: tensions between care and paid work; European Journal of Politics and Gender 1 (1-2) (2018), str. 93-109
PREPORUČENA: Dobrotić, I., Zrinščak, S.; (Active) ageing, gender and social policy reforms: the case of pension and eldercare reforms in Croatia; Routledge (2022), str. forthcoming
PREPORUČENA: Grgurev, I.; Divorce and Remarriage as (Un)Just Causes of Dismissal; U Mueller, Roland A., Rudolph, Roger; Schnyder, Anton K., von Kaenel, Adrian; Waas, Bernd (ur.) Festschrift fuer Wolfgang Portmann Zuerich: Schulthess Juristische Medien AG (2020), str. 203-219
PREPORUČENA: Potočnjak, Ž., Grgurev, I., Grgić, A.; Perspektive antidiskriminacijskog prava; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 1-316
PREPORUČENA: Rees, T.; Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe; International Feminist Journal of Politics (2005), str. 7(4): 555-574
PREPORUČENA: Grgurev, I.; Zaštita radnika od uznemiravanja na osnovi spola i spolnog uznemiravanja u pravu Europske unije, domaćem i usporednom pravu; U I. Grgurev i Ž. Potočnjak (ur), Pravna zaštita od spolnog uznemiravanja. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2021), str. 29-58
PREPORUČENA: Vučković-Juroš, T., Dobrotić, I. Flego, S.; The Rise of the Anti-Gender Movement in Croatia and the 2013 Marriage Referendum; Europe-Asia Studies, Vol. 72. (2020), str. 1523-1553
Opis predmeta
Cilj je predmeta stjecanje cjelovitih znanja o različitim mjerama socijalne politike na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini usmjerenima suzbijanju diskriminacije te dubljeg razumijevanja njihovih učinaka, kao i mjera suzbijanja diskriminacije u međunarodnom i nacionalnom pravu. Studenti će se upoznati s recentnim istraživanjima te osnovnim teorijskim konceptima
vezanima uz područje diskriminacije i raznolikosti, kao i s različitim osnovama diskriminacije; s razvojem, značenjem i obilježjima institucionalnog okvira te mjera socijalne politike usmjerenih suzbijanju različitih oblika diskriminacije na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini; s konceptualizacijom jednakosti i suzbijanjem diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu
Europske unije te će se osposobiti za razumijevanje, analiziranje i procjenu pojedinih mjera antidiskriminacijskih politika, kao i za izradu preporuka na području antidiskriminacijskih politika.
Ispitni rokovi
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.