OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Civilno društvo
Civilno društvo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61325
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Osnovni podaci
Civilno društvo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61325
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
Literatura
G. Bežovan; Civilno društvo; Nakladni zavod Globus (2004), str. 13-96
Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak; Civilno društvo u Hrvatskoj; Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo (2007), str. Jedno poglavlje po izboru
J. Matančević, G. Bežovan; Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja; Revija za socijalnu politiku, 20(1) (2013), str. 21-41
N. Pološki Vokić, I. Marić, H. Gorana; Motivacija za volontiranje; jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?; Revija za socijalnu politiku, 20(3) (2013), str. 225-252
S. Zrinščak; Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 19(1) (2012), str. 25-48
B. Šalaj; Civilno društvo i demokracija: što bi Tocqueville i Putnam vidjeli u Hrvatskoj?; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2012), str. 49-71
G. Bežovan; Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava, 9 (2) (2009), str. 355-391
B. Šalaj; Socijalni kapital-Hrvatska u komparativnoj perspektivi.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2007)
A. Zimmer, P. Eckhard; Future of Civil Society- Making Central European Nonprofit-Organisations Work; Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften (2004)
Opis predmeta
Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, zadruge. Uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici. Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Suradnja socijalnih organizacija civilnog društva i države. Uloga civilnog društva u procesu decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije.
Ispitni rokovi