OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Civilno društvo i javna uprava
Civilno društvo i javna uprava
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111492
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Gojko Bežovan - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Civilno društvo i javna uprava Javna uprava - 1. semestar
3.0 111492
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan (Predavanja)

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
Literatura
OBVEZNA: G. Bežovan; Civilno društvo; Nakladni zavod Globus (2004), str. 13-96
PREPORUČENA: Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak; Civilno društvo u Hrvatskoj; Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo (2007), str. Jedno poglavlje po izboru
PREPORUČENA: J. Matančević, G. Bežovan; Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja; Revija za socijalnu politiku, 20(1) (2013), str. 21-41
PREPORUČENA: N. Pološki Vokić, I. Marić, H. Gorana; Motivacija za volontiranje; jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?; Revija za socijalnu politiku, 20(3) (2013), str
PREPORUČENA: S. Zrinščak; Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 19(1) (2012), str. 25-48
PREPORUČENA: B. Šalaj; Civilno društvo i demokracija: što bi Tocqueville i Putnam vidjeli u Hrvatskoj?; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2012), str. 49-71
PREPORUČENA: G. Bežovan; Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava, 9 (2) (2009), str. 355-391
PREPORUČENA: B. Šalaj; Socijalni kapital-Hrvatska u komparativnoj perspektivi.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2007), str
PREPORUČENA: A. Zimmer, P. Eckhard; Future of Civil Society- Making Central European Nonprofit-Organisations Work; Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften (2004), str
Opis predmeta
Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, zadruge. Osnivanje i registracija udruga, zaklada i privatnih ustanova. Zakonski okvir djelovanja udruga, zaklada i privatnih ustanova.
Porezni status neprofitnih organizacija. Uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici. Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj: struktura, okolina, vrednote, utjecaj. Suradnja civilnog društva i države - načelo supsidijarnosti, solidarnost, dobra vladavina. Uloga civilnog društva u procesu decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije. Praksa Europske unije u poticanju razvoja civilnog društva.
Ispitni rokovi
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.