OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
Obavijesti
Zbog studijskog boravka na Sveučilištu Oxford, konzultacije kod doc. dr. sc. Ivane Dobrotić neće se održavati do listopada 2020. godine.  Kolegij ESP voditi ce doc. dr. sc. Tihomir Ziljak, a seminare Mateja Medlobi. Izborni kolegiji nece se izvoditi.
                               EU FP7 projekt TSI- The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development   Glavni cilj projekta je stvaranje znanja koja će dodatno unaprijedi doprinos trećeg sektora i volontiranja društveno-ekonomskom razvoju Europe.   Ovaj projekt nastoji: 1) Pojasniti koncept trećeg sektora u njegovim europskim manifestacijama; 2) Identificirati glavne konture sektora definirajući njegovu veličinu, strukturu, sastav, izvore podrške, i najnovije trendove; 3) Identificirati utjecaj sektora, njegove doprinose europskom ekonomskom razvoju, inovacijama, dobrobiti građana, civilnom angažmanu, i ljudskom razvoju, te stvoriti mogućnosti za mjerenje tih doprinosa u budućnosti; 4) Identificirati barijere oboje, interne i eksterne, organizacijama u trećem sektoru i predložiti načine kako se ove barijere mogu premostiti,i 5) Stvoriti partnerstvo između znanstvene zajednice i praktičara, tako da razumijevanje trećeg sektora generirano projektom ostane utemeljeno u stvarnosti i uživa potporu među dionicima kako bi se osigurala ukorijenjenost među kreatorima politike i liderima sektora nakon završetka projekta. Projekt utjelovljuje FP7 poslanje "znanosti u društvu" sa poslanjem generiranja znanja za unaprjeđenje kvalitete života. Ovaj projekt će proizvesti učinke na istraživanja trećeg sektora, politike, dionike i europske građane općenito. Više informacija o projektu možete saznati na: http://www.thirdsectorimpact.eu/  Srdačno Vaši, Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina  
OIKONET - A global multidisciplinary...
        Cilj OIKONET-a je stvoriti platformu suradnje za studij suvremenog stanovanja iz multidisciplinarne i globalne perspektive obuhvaćajući višestruke dimenzije koje određuju oblike stanovanja u današnjim društvima: arhitektonske, urbane, ekološke, ekonomske, kulturna i društvena. OIKONET obuhvaća 3 područja aktivnosti: Istraživanja o stambenim studijima kroz multidisciplinarni i globalni pristup Participativne akcije za uključivanje zajednica u definiranje, rješavanje i evaluiranje stambenih problema, i Pedagoške aktivnosti koje okupljanja različite dionike, okruženje za učenje i različite discipline. U ovom trogodišnjem projektu sudjeluju 34 europske i svjetske organizacije,  uključujući sveučilišta, istraživačke organizacije, lokalnu uprave, stručne i organizacije civilnog društva. Projektne su aktivnosti započele u listopadu 2013. godine i trajat će 3 godine. Nadamo se da su ove aktivnosti u Vašem interesu te očekujemo Vaše sudjelovanje u nekima od njih. Katedra za socijalnu politiku hrvatski je partner u ovom projektu. Više o projektu na http://www.oikonet.org/   Gojko Bežovan, prof.dr.sc. gojko.bezovan@pravo.hr
EU FP7 projekt WILCO - Welfare...
      Konferencijom u Bruxellesu 31.01.2014. završio je naš trogodišnji FP7 WILCO projekt.  Welfare innovations at the local level in favour of cohesion.  WILCO FP7 projekt je pokušao istraživanjem socijalnih inovacija, karakteristika njihovog nastanka i održivosti u kontekstu urbanih socijalnih sustava dati zamah njihovom razvoju.   Ciljevi projekta su bili:     a.. identificirati inovativne prakse u europskim gradovima te faktore njihovog pojavljivanja i širenja   b.. analizirati ih u kontekstu sadašnjih socijalnih problema i urbanih politika   c.. sačiniti preporuke za poticanje lokalnih socijalnih inovacija   Inovacije su analizirane u 20 gradova (među njima Zagreb i Varaždin), u područjima: skrbi za djecu, stanovanju i zapošljavanju te skupine: mladi nezaposleni, samohrane majke i migranti.   U okviru projekta napravljeno je:     a.. 60 istraživačkih izvješća o gradovima   b.. 4 komparativna istraživačka izvješća   c.. 3 radna članka   d.. 2 knjige, jedna u tisku, jedna u pripremi   e.. jedna e-knjiga (primjeri 77 inovacija)   f.. 3 video dokumentarna uratka   Zainteresirani mogu vidjeti rezultate ovog projekta na http://www.wilcoproject.eu/   Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina. Katedra za socijalnu politiku  
Mole se studenti da prije nego šalju različita pitanja nastavnicima u vezi predmeta Europska socijalna politika (npr. po kojoj se literaturi polaže ispit) da se o tome informiraju na ovoj mrežnoj stranici pod odgovarajućim izbornikom. Studentima ne možemo pojedinačno odgovarati na njihova pitanja, a u vezi onoga što je jasno napisano i obrazloženo. Ako je, eventualno, riječ o pitanjima na koja odgovori ne postoje, nastavnici će odgovoriti u najprimjerenijem roku.
Ispitna literatura za studente pravnog studija za izborni predmet "Civilno društvo":   Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo , Nakladni zavod Globus, Zagreb. (13-96) Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj, Zagreb: Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. Jedno poglavlje po izboru.