PREDMETI:
Katedra za područja socijalnog rada
Predmeti koje izvode članovi katedre za područja socijalnog rada

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Djeca u skrbi 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Djeca u skrbi 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Istraživanja obiteljskih sukoba 2 6.0
0,0,0
INFO
Izrada i obrana specijalističkog rada 4 30.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Mentalno zdravlje i psihosocijalni rizici u životnom vijeku 3 7.0
0,0,0
INFO
Modeli i konteksti supervizije 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Modeli procjene i rada s obitelji 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Priprema teme specijalističkog rada - konzultacije 3 12.0
0,0,0
INFO
Seminar iz analize obiteljskih sukoba 1 2.0
0,0,0
INFO
Seminar iz metodologije izrade završnog rada 4 10.0
0,0,0
INFO
Suvremena istraživanja obiteljskih i bračnih odnosa 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Invaliditet i mreža podrške obitelji 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Istraživanja o invaliditetu 2 5.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 5 30.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 6 30.0
0,0,0
INFO
Izrada i javna obrana nacrta završnog rada 4 15.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled metodologije istraživanja od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 3 3, 4 8.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled teorija od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 2 2, 3 8.0
0,0,0
INFO
Modeli procjene i rada s obitelji 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Suvremena istraživanja obiteljskih i bračnih odnosa 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu 7 3.0
0,0,0
INFO
Duhovnost i socijalni rad 6 3.0
0,0,0
INFO
Interpersonalna komunikacija 2 4.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Osnove savjetovanja 5 5.0
1,1,1
INFO
Preventivni programi u socijalnom radu 4 4.0
0,0,0
INFO
Social Work in Education 6 3.0
1,1,1
INFO
Socijalna psihijatrija 7 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju 8 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja 7 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i mladi neprihvatljivgo ponašanja - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i ovisnosti 8 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s grupom 6 10.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s obitelji 4 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s obitelji - seminar 4 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s osobama s invaliditetom 8 6.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s osobama s invaliditetom - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju 4 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa 7 3.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja 5 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja 7 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji 4 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom 8 2.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Metode supervizije 2 4.0
0,0,0
INFO
Odabrana područja socijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Praksa 2 7.0
0,0,0
INFO
Psihijatrija u lokalnoj zajednici 1 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i ljudska prava 1 3.0
1,0,0
INFO
Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama 1 5.0
0,0,0
INFO