OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 44131
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad s osobama s invaliditetom Socijalni rad - 8. semestar
6.0 44131
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

Nazorova 51, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Leutar, Z. & Buljevac, M. (2020). Osobe s invaliditetom u društvu. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada.
ne učiti: tablice na stranici 9. i 10., stranice 45.-50., 123., 142.-148., 155.-156.- na stranici 156 se uče samo posljednja 2 odlomka
OBVEZNA: Leutar, Z. Buljevac, M.; Vještačenje i prava ostali sustavi; Leutar, Z. Buljevac, M. (2022), str
OBVEZNA: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, 157/2013., 152/2014., 39/2018., 32/2020.)
uče se članci: 3.-15., 17.- 22., 29., 31.- 33., 35., 37.
Studenti su dužni pratiti izmjene i dopune navedenog pravnog izvora.
Ukoliko dođe do izmjena i dopuna uči se onaj pravni izvor koji je na snazi!
OBVEZNA: Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 18/2022., 46/2022., 119/2022.) - sve vezano za osobe s invaliditetom

Studenti su dužni pratiti izmjene i dopune navedenog pravnog izvora.
Ukoliko dođe do izmjena i dopuna uči se onaj pravni izvor koji je na snazi!
PREPORUČENA: Milić Babić, Hranj Zeko i Leutar (2023). Prava i usluge u sustavu socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji: Zagreb: PF
Opis predmeta
Kroz predmet studenti stječu znanja i vještine o socijalnom radu s osobama s invaliditetom. Usvajaju potrebna znanja o teorijskim pristupima i modelima invaliditeta. Kolegij obuhvaća sadržaje iz intelektualnih teškoća, oštećenja vida, oštećenja sluha i govora, autizma, motoričkih poremećaja, duševnih smetnji, rijetkih bolesti i kroničnih bolesti. Upoznaje se akcijski pristupi i inicijative u radu s osobama s invaliditetom u internacionalnom i nacionalnom kontekstu (socijalna politika i pravna legislativa). Također, usvajaju se potrebna znanja i vještine vezane uz intervenciju socijalnog rada u području osnaživanja osoba s invaliditetom, obitelji i uključivanja u zajednicu.
Sadržaj predmeta
- UVOD U SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM: pojmovno određenje , teorijski pristupi invaliditetu, uzroci invaliditeta, položaj u društvu osoba s invaliditetom.
- VRSTE INVALIDITETA: osobe s tjelesnim invaliditetom, osobe s oštećenjima sluha, osobe s oštećenjima govorno- glasovne komunikacije, osobe s oštećenjima vida, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s autizmom, osobe s višestrukim oštećenjima,osobe s duševnim smetnjama, invalidi Domovinskog rata.
- OSOBE S INVALIDITETOM I DRUŠTVO: povijesni aspekti odnosa društva prema osobama s invaliditetom, položaj u suvremenom društvu, stavovi i reakcije društva prema osobama s invaliditetom, invaliditet kao stigma, siromaštvo, starenje,uključenost u zajednicu, kvaliteta života, te socijalna integracija osoba s invaliditetom.
- OBITELJI OSOBA S INVALIDITETOM I MREŽE PODRŠKE: obitelji osoba s invaliditetom, prava osoba s invaliditetom na partnerstvo, brak i roditeljstvo, slobodno vrijeme i osobe s invaliditetom
- OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
- PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM: međunarodni pravni izvori i pravni izvori kojima se u hrvatskoj reguliraju prava osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, mirovinskom sustavu, odgoju i obrazovanju, zdravstvu.
- SOCIJALNI RAD I OSOBE S INVALIDITETOM: načini potpore i osnaživanja osoba s invaliditetom, samopomoć osoba s invaliditetom kroz različite pokrete i udruge.
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.