OBAVIJESTI:
Socijalna psihijatrija
Obavijesti
Nastava će se u srijedu 19.1.2022. održati online.   Predavanje za sve od 9.00-9.45 Veza na videopoziv: https://meet.google.com/jpc-aaih-fsm   Vježbe za grupu 1. i 2. od 10.00 do 10.45 Veza na videopoziv: https://meet.google.com/pzt-zfqa-gjx   Vježbe za grupu 3. i 4. od 11.00 do 11.45 Veza na videopoziv: https://meet.google.com/zgs-rnfa-cjc