OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu
Katedra za područja socijalnog rada
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 62018
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Ispitni rokovi:
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu Socijalni rad - 7. semestar
3.0 62018
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati

Nazorova 51, soba 9
Literatura
OBVEZNA: Blažeka, S.; Dramski odgoj u radu s djecom i mladima. U J. Janković i A. Peko (ur.), Zajedno jači 2.; Proni centar za socijalno podučavanje (2002), str. 83-101
OBVEZNA: Blažeka Kokorić, S., Majdak, M., Rumenović, M.; Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela; Kriminologija i socijalna integracija, 19(1) (2011), str. 99-110
OBVEZNA: Boal, A.; Igre za glumce i ne-glumce; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2009), str
OBVEZNA: Gruić, I.; Prolaz u zamišljeni svijet: Procesna drama ili drama u nastajanju: priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima; Golden marketing (2002), str
OBVEZNA: Janković, J., Blažeka, S., Rambousek, M.; Dramske tehnike u prevenciji poremećaja u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih s posebnim potrebama; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, 7 (2) (2000), str. 197-223
OBVEZNA: Krušić, V. (ur.); Ne raspravljaj, igraj! Priručnik forum-kazališta; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2007), str
OBVEZNA: Scher, A., Verrall, C.; 100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o. (2005), str
OBVEZNA: Scher, A., Verrall, C.; Novih100 + ideja za dramu; Pili-poslovi d.o.o (2006), str
OBVEZNA: Skripta iz predavanja; , str
PREPORUČENA: Fileš, G. i sur.; Zamisli, doživi, izrazi!Dramske metode u nastavi hrvatskoj jezika; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi d.o.o (2008), str
PREPORUČENA: Krušić, V.; Dramski odgoj - svjetski pokret; Umjetnost i dijete, 27(4/5/6) (1995), str
PREPORUČENA: Krušić, V.; Terapijske mogućnosti drame. U M. Prstačić (ur.), Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala: radovi s međunarodnog simpozija; Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju i Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 269-274
PREPORUČENA: Lekić, K. i sur.; Igram se, a učim.Dramski postupci u razrednoj nastavi; Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili-poslovi d.o.o (2007), str
PREPORUČENA: Neelands, J.; Structuring Drama Work: A handbook of available forms in theatre and drama; Cambridge University Press (1990), str
Opis predmeta
Kolegij ima namjeru upoznati zainteresirane studente s povijesnim razvojem dramske pedagogije i suvremenim pristupima u dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladima te mogućnošću korištenja različitih dramsko-pedagoških postupaka u socijalnom radu. Također na kolegiju će studenti steći praktična znanja o mogućnosti upotrebe određenih tehnika u radu s različitim grupama korisnika, o indikacijama kada i s kim i na koji način je poželjno koristiti pojedinu tehniku, ciljevima koji se ovakvim radom mogu postići te prednostima i mogućim poteškoćama pri njihovu korištenju.
Predmet omogućuje studentima i proradu nekih osobnih sadržaja te rad na tema od šireg društvenog značaja koje sami studenti prepoznaju kao važne i bitne, posebno za profesiju socijalnog rada. Osnovna svrha predmeta je razvijanje vještina kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja te podizanje nivoa senzibiliziranosti, osviještenosti studenta o mogućnosti osobnog aktivnog djelovanja u smjeru rješavanja određenih društvenih problema kroz primjenu dramsko-pedagoških postupaka u profesiji socijalnog rada (npr. problem nasilja, socijalna isključenost, rodna perspektiva i slično).
Sadržaj predmeta
- Pojam "dramski odgoj - odgojna drama",
- Razvoj suvremene dramske pedagogije u svijetu,
- Dramski rad s djecom i mladima u Hrvatskoj,
- Dramske igre,
- Dramske vježbe,
- Dramske improvizacije,
- Procesna drama i različite dramske tehnike,
- Forum-teatar,
- Play-back teatar,
- Korištenje elemenata psihodrame u individualnom i grupnom radu,
- Mogućnost primjene dramsko-pedagoških postupaka s različitim grupama korisnika u
socijalnom radu (prednosti i moguće poteškoće).
Ispitni rokovi
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.