SELECTED TOPICS OF SOCIAL WORK:
Selected Topics of Social Work
Katedra za posebna područja socijalnog rada English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Selected Topics of Social Work
Study: Social Work - 1. semester
Code: 70145
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
prof. dr. sc. Maja Laklija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
prof. dr. sc. Ana Štambuk
prof. dr. sc. Silvia Rusac
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
Lecturers: dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Lectures

prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Field exercises
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac - Field exercises
prof. dr. sc. Maja Laklija - Field exercises
dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Field exercises
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Field exercises
doc. dr. sc. Nika Sušac - Field exercises
prof. dr. sc. Ana Štambuk - Field exercises
Exam dates:
 • 25. 06. 2024.
 • 26. 06. 2024.
 • 27. 06. 2024.
 • 09. 07. 2024.
 • 10. 07. 2024.
 • 11. 07. 2024.
 • 27. 08. 2024.
 • 28. 08. 2024.
 • 29. 08. 2024.
 • 10. 09. 2024.
 • 11. 09. 2024.
 • 12. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Selected Topics of Social Work Social Work - 1. semester
6.0 70145
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Tuesdays from 10:30 to 12:30 am

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 8
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
prof. dr. sc. Maja Laklija Nazorova 51, room 18
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Mondays, 10-12

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
prof. dr. sc. Ana Štambuk Nazorova 51, room 17/I
prof. dr. sc. Silvia Rusac Nazorova 51, room 17
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac

Tuesdays from 9 to 11 am

Nazorova 51, room 18
Lecturer Consultations Location
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Lectures) Nazorova 51, room 24
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Field exercises)

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac (Field exercises)

Tuesdays from 9 to 11 am

Nazorova 51, room 18
prof. dr. sc. Maja Laklija (Field exercises) Nazorova 51, room 18
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Field exercises) Nazorova 51, room 24
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Field exercises) Nazorova 51, room 17
doc. dr. sc. Nika Sušac (Field exercises) Nazorova 51, room 11a
prof. dr. sc. Ana Štambuk (Field exercises) Nazorova 51, room 17/I
Literature
REQUIRED: Leutar, Z., Ljiljanić, J. Vrh, S., Kmet, M.; Priručnik: Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom; Studijski centar socijalnog rada (2015), str
REQUIRED: Ajduković, M., Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str
REQUIRED: Čudina-Obradović, M., Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str
REQUIRED: Janković, J.; Pristupanje obitelji - sustavni pristup. Drugo, dopunjeno izdanje; Alinea (2004), str
REQUIRED: Obiteljski zakon, Narodne novine br. 103/15, 98/19 98/19; , str
REQUIRED: Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine br.18/22, 46/22; , str
REQUIRED: Zakon o udomiteljstvu, Narodne novine br. 115/18, 18/22; , str
REQUIRED: Prezentacije s predavanja; , str
REQUIRED: Ajduković, Marina (ur.); Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta; Društvo za psihološku pomoć i Ured Unicefa za Hrvatsku (2015), str
REQUIRED: Sladović Franz, Branka; Individualno planiranje u socijalnom radu s djecom; Pravni fakultet u Zagrebu (2015), str. 97-133
REQUIRED: Ajduković, M. (ur.); Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta - Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2015), str
REQUIRED: Ajduković M., Kregar Orešković, K. i Laklija M.; Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 59-91
REQUIRED: Ajduković M., Kregar Orešković, K. i Laklija M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 93-118
REQUIRED: Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djece. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.), Pravo djeteta na život u obitelji; Zagreb: Unicef (2008), str. 195-208
REQUIRED: Dodig-Ćurković, K. i Kralik, K.; Psihopatologija dječje i adolescentne dobi; Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku. (2013), str
REQUIRED: Juul, J.; Obitelji s tinejdžerima; Zagreb: Naklada Pelago. (2014), str
REQUIRED: Juul, J.; Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi; Zagreb: Alinea. (2003), str
REQUIRED: Nikolić, S. i Marangunić, M.; Dječja i adolescentna psihijatrija; Zagreb: Školska knjiga (2004), str
REQUIRED: Vidović, L. i Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci; Zagreb: Ured Unicefa za Hrvatsku (2010), str
REQUIRED: Zdravka L. i Marković, E.; Social work with people with disability in Croatia: A qualitative study; Journal of social work in Disability Rehabilitation, 10 (1) (2011), str. 1-24
REQUIRED: Sivrić, M. i Leutar, Z; Socijalni rad s osobama s invaliditetom u neprofitnom sektoru; Ljetopis socijalnog rada, 17 (2) (2010), str. 241-266
REQUIRED: Leutar, Z., Buljevac, M. i Milić Babić, M.; Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011), str
REQUIRED: Buljevac, M., Majdak, M. i Leutar, Z; The stigma of disability: Croatian experiences; Disability and rehabilitation, 34 (9) (2012), str. 725-732
REQUIRED: Urednica:S, Blažeka Kokorić; Zbornik radova: "POSVOJENJE - RAZLIČITE PERSPEKTIVE, ISTI CILJ"; Na drugi način, (2019), str
REQUIRED: Ajduković, M. i Sladović Franz, B. (ur.); Učinkovito upravljanje slučajevima mjera stručne pomoći roditeljima u zaštiti dobrobiti djece.; Društvo za psihološku pomoć i UNICEF Ureda za Hrvatsku (2020), str
RECOMMENDED: Laklija. M., Sladović Franc, B.; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji; Sirius (2013), str
RECOMMENDED: Ajduković, M., Kregar, K., Laklija M.; Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad; Ljetopis socijalnog rada 14(1) (2007), str. 59-92
RECOMMENDED: Ajduković, M., Kregar, K., Laklija M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 93-119
RECOMMENDED: Ajdukovic, M.; Učinci projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom" iz perspektive djelatnika centara za socijalnu skrb; Dijete i društvo, 11 (1) (2009), str. 205-222
RECOMMENDED: Blažeka Kokorić, S., Berc, G.; Laklija, M.; Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različitih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 46 (2) (2010), str. 1-18
RECOMMENDED: DePanfilis, D., Salus, M.; Child Protective Services: A guide for caseworkers; U.S. Department of Health and Human Service sAdministration for Children, Youth, and Families, Children's Bureau, Office on Child Abuse and Neglect (2003), str
RECOMMENDED: Dobrotić, I., Laklija, M.; Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku 16(1) (2009), str. 45-63
RECOMMENDED: Dunst, C. J., Trivette, C. M., Deal, A. G.; Supporting and strengthening families. Methods, strategies, and practices; Brookline Books (1994), str
RECOMMENDED: Holland, S.; Child and Family Assessment in Social Work Practice; Sage Publications (2004), str
RECOMMENDED: Laklija, M.; ristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku 18(3) (2011), str. 291-310
RECOMMENDED: Milić Babić, M., Rusac, S., Laklija, M.; Skrb za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti: dnevne aktivnosti, suočavanje sa stresom i zdravlje njegovatelja; Socijalna psihijatrija. 38 (3) (2010), str. 174-183
RECOMMENDED: Žižak, A., Koller-Trbović, N.; Sudjelovanje djeteta u procesu procjene potreba ili planiranja intervencija; Dijete i društvo 5 (1) (2003), str. 119-136
RECOMMENDED: Podgorelec, S. i Klempić, S.; Starenje i neformalna skrb o starijim osobama; Migracijske i etničke teme, 23(1-2) (2007), str. 111-134
RECOMMENDED: Leutar, Z., Štambuk, A., Rusac, S.; Socijalna politika i kvaliteta života osoba s tjelesnim invaliditetom; Revija za socijalnu politiku, 14(3) (2007), str. 327-346
RECOMMENDED: Čudina-Obradović, M. i Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji.; Golden Marketing - Tehnička knjiga (2006), str. 441-465
RECOMMENDED: Rusac, S.; Motivacija za supervizijom socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe.; Ljetopis socijalnog rada, 18(2), (2011), str. 305-331
RECOMMENDED: Štambuk, A. Leutar, Z. i Žitnik, M.; Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije: Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava; (2011), str. 225-244
RECOMMENDED: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca.; Revija za socijalnu politiku, 19 (3), (2012), str. 233-253
RECOMMENDED: Brašnić, E., Ajduović, M. Ručević, S.; Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima.; Dijete i društvo, 11 (1-2) (2009), str. 157-179
RECOMMENDED: Jovančević, M.; O važnosti ranog odnosa dojenče-roditelj. U: Ajduković, M. i Radočaj, T. (ur.) (2008.) Pravo djeteta na život u obitelj.; UNICEF, str. (str. 27 - 40)
RECOMMENDED: Laklija, M.; Pećnik, N. Sarić, R.; Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja.; Ljetopis socijalnog rada. 12, 1; , str. 7-38
RECOMMENDED: Laklija, M.; Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.; Kriminologija i socijalna integracija. 17(2), , str. 1-138
RECOMMENDED: Pećnik, N.; Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta. U: Daly, Mary (ur.) Roditeljstvo u suvremenoj Europi: Pozitivan pristup.; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti-, str. Str. 15-38
RECOMMENDED: Profaca, B.; Učinci izraženog roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete. U: Osmak Franjić, D. (ur) Djeca i konfliktni razvodi.; Pravobranitelj za djecu, , str. 77-93
RECOMMENDED: Rajhvajn Bulat, L., Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima.; Psihologijske teme, 21 (1), , str. 167-194
RECOMMENDED: Sladović Franz, B. Branica, V.; Percepcija stručnjaka o očevima kojima je izrečen nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada, 17 (1), str. 93-108
RECOMMENDED: Šincek, D., Ajduković, M.; Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljivog ponašanja.; Društvene istraživanja, 21(2), str. 421-441
RECOMMENDED: Žižak, A.; Grupni tretman djece i mladih u riziku. Stari i novi izazovi. U: Žižak, A. (ur.) Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku.; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-, str. 15 - 46-
RECOMMENDED: Ajduković, M.; Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces planiranih promjena s obitelji. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef-, str
RECOMMENDED: Ajduković, M.; Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. U: Vladović, S. (ur.) Zbornik priopćenja "Zaštita prva i interesa djece s problemima u ponašanju".; Pravobranitelj za djecu, , str. 95-109
RECOMMENDED: Ajduković, M. Sladović Franz, B.; Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces suvremenog socijalnog rada. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef-, str
RECOMMENDED: Ajduković, M. Sladović Franz, B.; Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djece. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef, str
RECOMMENDED: Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva.; Revija za socijalnu politiku, 18(3), , str. 291-308
RECOMMENDED: Sladović Franz, B.; Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u zaštiti djece ugroženog razvoja u obitelji. U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef, str
RECOMMENDED: Sladović Franz, B; Procjenjivanje roditeljskih sposobnosti i izvršavanja roditeljskih zadaća. U: U: Ajduković, M. Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef, str. Str. 183-194
RECOMMENDED: Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada, 18(3), , str. 439 - 467
RECOMMENDED: Vidović, L. Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci.; Ured Unicefa za Hrvatsku-, str
RECOMMENDED: Sladović Franz, Branka; Djeca u alternativnoj skrbi; Pravni fakultet u Zagreb (2016), str. 225-241
RECOMMENDED: Rey, J.M.; IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health; Dostupno na: http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health (2015), str
RECOMMENDED: Ratkajec Gašević, G. i Žižak, A. (ur); Savjetovanje mladih.; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. (2017), str
Description
The course deepens theories and methods in single areas of applied social work - social work with children, social work with young people, social work with disabled persons - starting from the principle of the theories of critical social work. Integrating cognition about age and ageing on a higher methodological and theoretical level.

Social work with the family: the position of family in theory, research and in practical social work. Theoretical approaches, empirical cognition through diverse research and practical approaches, methods and techniques in social work practice. Ethical definitions in research and aid effects in the context of facing family problems and phenomena that affect families.

Social work with the elderly: Needs of the elderly, Intergenerational relationships, Formal and informal care for the elderly, Specifics of social work with people with dementia, Successful aging, Critical approach to work and care for the elderly, Geroprophylaxis, Ethical issues in research with the elderly. End of life issues.


Social work with children: Attitudes and myths about child protection and children's rights. Evaluation in social work with children. Evaluation of the level of risk and safety, children's needs, advantages and risks in the family and the environment. Specific features of the dialogue with children. The right to express one's opinion, participation of children. Defining the best interests of the child and planning and taking decisions about interventions. Family group conferences. Support to parents and motivating parents for a change. Gender specific features - the role of the mother and father in the context of social work with children. Planning and implementation of research with children as users of social care.

Social work with youth: Conceptualization of youth. Conceptualization of methods for professional work with youth. Specific groups of young people at risk. New addictions - new risks of growing up. Youth counselling. Group work with young people. Ethical principles in working with young people. Close relationships in adolescence. Adolescents in conflicting families. Assessments in social work with young people, instruments of social work and measures of professional assistance with young people. Preparing young people for going out of alternative care.

Social work with people with disability: Social model of disability and its implications for social work. Prevention programmes in social work and disability. Independent living of disabled persons and psycho-social support. Growing up and disability - relationship and role of the social worker.
Exam dates
25. 06. 2024.
26. 06. 2024.
27. 06. 2024.
09. 07. 2024.
10. 07. 2024.
11. 07. 2024.
27. 08. 2024.
28. 08. 2024.
29. 08. 2024.
10. 09. 2024.
11. 09. 2024.
12. 09. 2024.