DJELATNICI:
Katedra za područja socijalnog rada

Predstojnica Katedre: 
izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić

Tajnica:
gđa. Karmela Pižeta 

Nazorova 51, soba 1 A


Informacije o predmetima

Svi sadržaji vezani uz pojedine predmete koje katedra izvodi dostupni su putem stranice "Predmeti" u izborniku.


Djelatnici na katedri za područja socijalnog rada

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić 4895 809 Nazorova 51, soba 9

Četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati

prof. dr. sc. Zdravka Leutar 4895 808 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Gordana Berc 4895-888 Nazorova 51, soba 5D

Petkom od 11:00 do 12:00 sati

prof. dr. sc. Maja Laklija +38514895-819 Nazorova 51, soba 18

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac 4895 885 Nazorova 51, soba 18

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

izv. prof. dr. sc. Marina Milić 01/4895833 Nazorova 51, soba 18

prema dogovoru na

mmilic@pravo.hr

asistent - predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Sara Dželalija , mag.act.soc.

Vanjski suradnici

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. Tihana Jendričko
izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić
docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Draženka Ostojić
predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Ivan Ćelić , pred.
naslovni izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Ante Bagarić , nasl. izv. prof.
djelatnici
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Karla Ambruš , mag.act.soc.
Katarina Babić , mag.act.soc.
Tereza Balić , mag.act.soc.
Bernarda Djaković , mag.act.soc.
dr. sc. Marija Eterović
Milica Gregurić Prugovečki
Aida Handžić
Jelena Klinčić
Maja Liković , mag.act.soc.
Tena Šemiga , mag.act.soc.
dr. sc. Marijo Vrdoljak