PREDMETI:
Katedra za psihologiju
Predmeti koje izvode članovi katedre za psihologiju

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada i obrana specijalističkog rada 4 30.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Priprema teme specijalističkog rada - konzultacije 3 12.0
0,0,0
INFO
Roditeljstvo nakon razvoda braka 2 6.0
0,0,0
INFO
Seminar iz metodologije izrade završnog rada 4 10.0
0,0,0
INFO
Suvremeno roditeljstvo 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta 1 6.0
0,0,0
INFO
Uvod u psihologiju 1 6.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu 3 6.0
0,0,0
INFO
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu 3 6.0
0,0,0
INFO
Istraživanja o socijalnom radu 3 5.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 5 30.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 6 30.0
0,0,0
INFO
Izrada i javna obrana nacrta završnog rada 4 15.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled metodologije istraživanja od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 3 3, 4 8.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled teorija od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 2 2, 3 8.0
0,0,0
INFO
Socijalna kognicija 2, 3, 4 4.0
0,0,0
INFO
Suvremeno roditeljstvo 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Traumatizacija djece i mladih 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prevođenje pravnih tekstova EN-HR 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije 2 3.0
1,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Socijalna psihologija 4 4.0
0,0,0
INFO
Socijalna psihologija - seminar 4 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u psihologiju 1 6.0
0,0,0
INFO
Uvod u psihologiju - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 4 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca 1 5.0
0,0,0
INFO
Socijalna psihologija 2 3.0
0,0,0
INFO