IZVEDBENI PLAN:
Uvod u psihologiju - seminar
Izvedbeni plan za akademsku godinu 2022./23. (zimski semestar)

NASTAVU IZVODI:  doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke  i dr. sc. Iva Černja Rajter

MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: Nazorova 51, Dvorana 1 (prizemlje)

 

TERMINI NASTAVE:

Grupa A: utorkom od 11:45 do 14:45  

Grupa B: srijedom od 08:30 do 11:30 

Grupa C: četvrtkom od 17:30 do 20:30 

 

 

E-UČENJE: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u e-kolegij "Uvod u psihologiju - seminar" na mrežnoj stranici  https://moodle.srce.hr/

 

IZVEDBENI PLAN:

REDOVNI STUDENTI I IZVANREDNI STUDENTI:

 

Tj.

Datum

Sadržaj (grupe A, B i C) 

1.

04./05./06.10.2022.

Uvodni susret (seminarske obveze, dogovor o radu, predstavljanje tema). Prva zadaća.

2.

11./12./13.10.2022.

Odabir tema i dogovor o terminima izlaganja. Povratna informacija na 1. zadaću. Upute za  pretraživanje izvora literature. Druga zadaća.

3.

18./19./20.10.2022.

Konačni odabir tema. Upute za izradu prezentacije i izlaganja. Predaja druge zadaće putem Merlina.

4.

25./26./27.10.2022.

Povratna informacija na drugu zadaću. Upute za korištenje literature. Upute za pisanje seminara.

5.

01./02./03.11.2022.

Predaja ispravljene verzije druge zadaće. Prezentacije seminarista na odabrane teme (grane primijenjene psihologije, biološke osnove doživljavanja i ponašanja; osjeti, percepcija, predodžbe, svijest).

6.

08./09./10.11.2022.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija, govor).

7.

15./16./17.11.2022.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (emocije i motivacija; stres, zdravlje i suočavanje sa stresom).

8.

22./23./24.11.2022.

Jesenski izvanredni ispitni rok. Nema nastave. Rad na seminarskom radu.

9.

29./30.11. te 01.12.2022.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (psihologija ličnosti).

10.

06./07./08.12.2022.

Predaja prve verzije seminarskog rada putem Merlina. Prezentacije seminarista na odabrane teme (psihički poremećaji i psihoterapija).

11.

13./14./15.12.2022.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (razvojna psihologija –  razvojni rizici i razvojne teškoće).

12.

20./21./22.12.2022.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (Razvojna psihologija – tjelesni, osjetno-perceptivni, motorički, kognitivni, socio-emocionalni razvoj; rano i srednje djetinjstvo). Povratne informacije na prvu verziju seminarskog rada putem Merlina.

13.

03./04./05.01.2023.

Nema nastave. Rad na seminarskom radu. Predaja završne verzije seminarskog rada 07.01. putem Merlina. 

14.

10./11./12.01.2023.

Prezentacije seminarista na odabrane teme (razvojna psihologija – adolescencija, odrasla dob, starija odrasla dob).

15.

17./18./19.01.2023.

Završni susret. Povratna informacija na seminarske radove. 

 


Prilozi
Repozitorij je prazan