DRUŠTVENO KORISNO UČENJE I SOCIJALNE INTERVENCIJE:
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije
Katedra za psihologiju
Obavijesti
U sklopu Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je izborni kolegij Društveno korisno učenje i socijalne intervencije s ciljem uključivanja studenata u zajednicu već od samog početka studija. Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda koja studentima omogućava da znanja i vještine stečene u sklopu studija primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki društveni problem/potreba.