SUVREMENI PRISTUPI U INTEGRACIJI ZNANOSTI I PRAKSE SOCIJALNOG RADA:
Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
Obavijesti