OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna gerontologija (predmet)
Socijalna gerontologija
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 36666
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Štambuk
prof. dr. sc. Silvia Rusac
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna gerontologija Socijalni rad - 6. semestar
6.0 36666
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ana Štambuk

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
prof. dr. sc. Silvia Rusac

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
Literatura
Despot_Lučanin, J. (2022). Psihologija starenja - izazovi i prilagodba. Zagreb: Naklada Slap.
Štambuk, A. (2022). Duhovnost/religioznost i uspješno starenje. U: Uspješno starenje: teorijski pristupi, metode istraživanja i čimbenici doprinosa. Ur. Tucak Junaković, I. Zadar: Sveučilište u Zadru (str. 189-212).
Rusac, S. (2009). Nasilje nad starijim osobama u obitelji na području grada Zagreba. Ljetopis socijalnog rada, 16 (3), 573-594
Štambuk, A. (1998). Prilagodba, stres i preseljenje u starosti. Ljetopis socijalnog rada, 5 (1), 105-115.
Opis predmeta
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Kroz seminare će moći proširiti stečena znanja, a kroz praksu će naučiti specifične vještine u radu sa starijim osobama - prepoznavanje specifičnosti potreba, individualni i grupni rad, specifičnosti komunikacije s osobama starije životne dobi i osnaživanje starijih osoba.

Sadržaj predmeta
Korijeni gerontologije te nastanak i razvoj gerontologije kao znanosti; Pojam, predmet i metode u gerontologiji; Osnovna načela socijalne gerontologije; Odnos gerontologije prema drugim znanstvenim disciplinama, a posebno prema gerijatriji; Teorije starenja; Individualno starenje i starenje populacije; Društveno-ekonomski uzroci starenja populacije; Fiziološko i patološko starenje; Društveni položaj starijih ljudi; Ekonomski položaj, bijeda i neimaština starijih osoba; Funkcionalne i somatske promjene u starosti; Psihološke promjene u starosti; Zdravstvene potrebe i zdravstvena patologija starije populacije; Zdravstvena zaštita starijih osoba; Psihijatrijski poremećaji u starosti; Oboljelost i smrtnost starije populacije; Ovisnost starijih osoba o tuđoj pomoći - institucionalizacija i udomiteljstvo; Radna sposobnost i tjelesna aktivnost u starosti; Umirovljenje i drugi stresori starosti; ; Kulturno - obrazovne potrebe starijih osoba; Društvene aktivnosti starijih osoba; Međugeneracijski odnosi, izolacija i osamljenost.

Nastava se provodi kroz predavanja, seminare i praksu.

Predavanja se odvijaju na fakultetu, dvorana II.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.