OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna gerontologija (predmet)
Socijalna gerontologija
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 36666
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Štambuk
prof. dr. sc. Silvia Rusac
Ispitni rokovi:
  • 06. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna gerontologija Socijalni rad - 6. semestar
6.0 36666
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ana Štambuk

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
prof. dr. sc. Silvia Rusac

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
Literatura
OBVEZNA: Pečjak, V.; Psihologija treće životne dobi; Prosvjeta. (2001), str
OBVEZNA: Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja.; Naklada Slap (2008), str. 546-616
OBVEZNA: Schaie, W.K., Willis, S.L.; Psihologija odrasle dobi i starenja; Naklada (2001), str. 77-88; 103-105; 107-120; 229-242; 295-299; 315-341; 468-472; 396-434; 481-498
OBVEZNA: Mali, J.; Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia; Eurpean Journal of Social Work, 13, (2010), str. 545-559
PREPORUČENA: Coury, J.M., Štambuk, A.; Problemi vezani s krajem života: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja.; Revija za socijalnu politiku, 3-4, (2002), str. 245-257
PREPORUČENA: Rusac, S.; Nasilje nad starijim osobama; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada 13(2) (2006), str. 331-346
PREPORUČENA: Švaljek, S.; Fiskalne posljedice starenja stanovništva u Hrvatskoj; http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/publikacije/revija/10-11/3-23.pdf (2011), str
Opis predmeta
Studenti će naučiti znanja vezana uz teorijski sadržaj kolegija. Kroz seminare će moći proširiti stečena znanja, a kroz praksu će naučiti specifične vještine u radu sa starijim osobama - prepoznavanje specifičnosti potreba, individualni i grupni rad, specifičnosti komunikacije s osobama starije životne dobi i osnaživanje starijih osoba.

Sadržaj predmeta
Korijeni gerontologije te nastanak i razvoj gerontologije kao znanosti; Pojam, predmet i metode u gerontologiji; Osnovna načela socijalne gerontologije; Odnos gerontologije prema drugim znanstvenim disciplinama, a posebno prema gerijatriji; Teorije starenja; Individualno starenje i starenje populacije; Društveno-ekonomski uzroci starenja populacije; Fiziološko i patološko starenje; Društveni položaj starijih ljudi; Ekonomski položaj, bijeda i neimaština starijih osoba; Funkcionalne i somatske promjene u starosti; Psihološke promjene u starosti; Zdravstvene potrebe i zdravstvena patologija starije populacije; Zdravstvena zaštita starijih osoba; Psihijatrijski poremećaji u starosti; Oboljelost i smrtnost starije populacije; Ovisnost starijih osoba o tuđoj pomoći - institucionalizacija i udomiteljstvo; Radna sposobnost i tjelesna aktivnost u starosti; Umirovljenje i drugi stresori starosti; ; Kulturno - obrazovne potrebe starijih osoba; Društvene aktivnosti starijih osoba; Međugeneracijski odnosi, izolacija i osamljenost.

Nastava se provodi kroz predavanja, seminare i praksu.

Predavanja se odvijaju na fakultetu, dvorana II.
Ispitni rokovi
06. 06. 2023.
27. 06. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.