Poništenje ispitnog roka

Studentima koji ne pristupe ispitu koji su uredno prijavili automatski se evidentira pad na tom ispitnom roku. Naknadna poništenja ispitnog roka ne odobravaju se, osim u slučaju osobito opravdanih razloga. Ako takvi razlozi postoje, student može podnijeti zamolbu za poništenje prijave ispita u roku do sedam dana od isteka roka za odjavu ispita putem sustava e-podrške (https://www.pravo.unizg.hr/studenti/informaticke_usluge/e-podrska)

Uz zamolbu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zamolbe.