Novosti i događanja
Online obrazac za prijavu za upis na...

Online obrazac za prijavu za upis na sveučilišne diplomske studije Soc. rada i Soc. politike i pripremne semestre diplomskog studija Soc. politike

Krunoslav Fučkor

Poštovane studentice, poštovani studenti, 

online prijavnom obrascu za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike, te pripremne godine diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023. pristupate putem niže navedene poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/186593?lang=hr

Molimo Vas da prije ispunjavanja online obrasca pročitate UPUTE za ispunjavanje dijelova podataka o diplomskom studiju na koji se prijavljujete.

Molimo Vas da prilikom prijave predaju dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona.

Prilikom vršenja prijave na upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023., molimo Vas da slijedite upute iz prethodno objavljene obavijesti (koja se nalazi ispod ove obavijesti) o podacima i dokumentaciji koju trebate priložiti.

Prijave na natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike će se vršiti od ponedjeljka 3. 10. od 8:00h do utorka 4.10. do 12:00h.

Početak nastave na Studijskom centru...

Početak nastave na Studijskom centru socijalnog rada

Krunoslav Fučkor

Nastava na Preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada za I. godinu počinje Danom orijentacije  30. rujna 2022. , a za II.; III. i IV. godinu počinje 3. listopada 2022. prema objavljenom rasporedu na mrežnoj stranici godine studija.  

Nastava na Diplomskom studiju socijalnog rada i Diplomskom studiju socijalne politike počinje    10. listopada 2022. prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Prijave na natječaj za upis na...

Prijave na natječaj za upis na diplomske studije socijalnog rada i socijalne politike

Krunoslav Fučkor

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,
prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

1. Prijave na natječaj za upis na diplomski studij će se vršiti od ponedjeljka, 3. 10. 2022. od 8:00h do utorka, 4. 10. 2022. do 12.00.

•    Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u petak 30. 9.  
•    U aplikaciju će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij
•    U aplikaciji kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele. Za kandidate koji prijave upis na oba diplomska studija, kroz aplikaciju bit će moguć odabir prioritetnog diplomskog studija i statusa studiranja.

Održano gostujuće predavanje dr....

Održano gostujuće predavanje dr. Barbare Shank, dekanice i profesorice emerite, University St. Thomas, USA

Krunoslav Fučkor

Dr. Barbara Shank, dekanica i profesorica emerita, University St. Thomas, St. Paul, MN, USA  održala je 13.09.2022. predavanje pod naslovom Internalisation in social work education. Predavanje je bilo usmjereno na dokumente koji su važni za očuvanje osnovnih standarda u obrazovanju i profesiji socijalnih radnika i to su: Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession, the Global Definition of Social Work, the Global Social Work Statement of Ethical  Principles and the Global Agenda. Nakon predavanja održana je zanimljiva rasprava o izazovima primjene navedenih standarda i o iskustvima razvoja programa socijalnog rada diljem svijeta.

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medijacija u ak. god. 2022./23.

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij  Obiteljska medijacija 


1.    Uvjeti za upis 

Pravo upisa ima osoba sa završenim diplomskim studijem socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra struke odnosno sa završenim sveučilišnim studijem socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij može upisati i osoba sa završenim drugim sveučilišnim studijem pod uvjetima propisanim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima. Kandidati koji nisu magistri socijalnog rada dužni su polagati razlikovni sadržaj. 
Polaznik mora poznavati jedan svjetski jezik u mjeri u kojoj se može koristiti stranom literaturom i imati tri godine radnog iskustva (iznimno, manje od tri godine radnog iskustva, ali uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).

Upute vezano uz postupak priznavanja...

Upute vezano uz postupak priznavanja mobilnosti nakon povratka s Erasmus+ programa studenata Studijskog centra socijalnog rada 

Krunoslav Fučkor

Mole se studenti da u svrhu pokretanja postupka priznavanja predmeta položenih na stranom sveučilištu tijekom mobilnosti u okviru Erasmus+ programa predaju ECTS koordinatoru (predstojniku Studijskog centra socijalnog rada) slijedeće dokumente putem emaila:

1.    Transkript of records

2.    Learning agreement (zbog tablice B)

3.    Molbu za priznavanje mobilnosti u kojoj se navodi: 

Više