doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
doc. dr. sc.
Rutvica Rusan Novokmet

Rođena je 20. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2006. godine. U razdoblju od veljače do listopada 2007. radila je kao odvjetnička vježbenica, a pravosudni je ispit pri Ministarstvu pravosuđa položila u srpnju 2009. godine. Od 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obranom doktorske disertacije pod naslovom ˝Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine˝ 2017. godine završila je poslijediplomski doktorski studij iz međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava. Godine 2021. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za međunarodno pravo. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Međunarodno pravo, Razvoj međunarodnog prava, Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava, Konzularno pravo i Development of International Law. Na Hrvatskom vojnom učilištu ˝Dr. Franjo Tuđman˝ sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Međunarodno pravo.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2017

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 612
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utrokom, od 14 sati

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo - komplementarnost dvaju pravnih režima u vrijeme oružanih sukoba

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Ljudska prava i pitanje identiteta

The International Law Commission and the Codification of Crimes Against Humanity - Has the Time Come for the Adoption of an International Convention?

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
19th Annual International Conference on Law

International Peace and Security

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
International Scientific Conference on 'International Public Law from a Central European Perspective'

The Future of the Application of the Genocide Convention - Case Study: Bosnia and Herzegovina v. Serbia, Croatia v. Serbia and Gambia v. Myanmar

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
18th Annual International Conference on Law

Challenges for the contemporary international legal framework and the rule of law: Is the international community doing its best for the protection of climate migrants?

Carević, Melita ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Multinacionalne korporacije i međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Grković, Karla ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Challenges to Strengthen the Protection of Civilians by Non-State Actors in Non-International Armed Conflicts

Rusan Novokmet, Rutvica
Poglavlja u knjigama, 2020.

Utjecaj sankcija Vijeća sigurnosti UN-a na zaštitu temeljnih ljudskih prava

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Mirenje kao sredstvo rješavanja međudržavnih sporova - primjer uspješnog rješenja spora o razgraničenju na moru između Istočnog Timora i Australije

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
VIII. Bosanskohercegovačko-hrvatsko-turski pravnički dani ˝Prednosti alternativnog rješavanja sporova˝

Challenges to Strengthen the Protection of Civilians by Non-State Actors in Non- International Armed Conflicts

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
16th Annual International Conference on Law

Mirenje kao sredstvo rješavanja međudržavnih sporova - primjer uspješnog rješenja spora o razgraničenju na moru između Istočnog Timora i Australije

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Upotreba oružane sile kao odgovora na terorističke napade u kontekstu prava na samoobranu

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

U potrazi za značenjem standarda efektivne kontrole u mirovnim operacijama pod okriljem UN-a

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine

Rusan Novokmet, Rutvica
Doktorske disertacije, 2017.

Modaliteti izražavanja pristanka nedržavnih aktera na vezanost pravilima međunarodnog humanitarnog prava

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Peacebuilding through International Territorial Administration: an Assessment of Cases of Eastern Slavonia (Croatia), Bosnia and Herzegovina and Kosovo

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Obrad Račić: Ujedinjene nacije između moći i prava

Rusan, Rutvica
, 2011.

Some Remarks on Responsibility of International Organizations

Lapaš, Davorin ; Rusan, Rutvica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Izabrani projekti

Od 2007. do 2011. godine sudjelovala sam kao znanstveni novak-suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ˝Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini˝. Također sam surađivala u istraživanju Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) o primjeni međunarodnog običajnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj 2012. godine, a od 2015.-2019. godine sudjelovala sam kao istraživač na projektu ˝Novi hrvatski pravni sustav˝ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala kao mentorica studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu na natjecanju u simuliranom suđenju iz međunarodnog prava Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition u akademskoj godini 2017./2018.