PLAN IZVOĐENJA NASTAVE I MATERIJALI:
Mirovinski sustavi (sveučilišni integrirani pravni studij)
Vrijeme i mjesto održavanja predavanja:
  • predavanja se održavaju ovisno o broju prijavljenih studenata
  • zbog malog broja upisanih studenata u ak.g.2020/2021, nastava se neće izvoditi, a upiti i nejasnoće u vezi gradiva će se rješavati putem konzultacija

Datum

Tema predavanja i popis materijala koje treba pročitati za predavanja

 

Uvodni sat (uvodne informacije, materijali za čitanje, obveze studenata) +

Osnovni pojmovi

 

Povjesni razvoj privatnih i javnih mirovinskih sustava

 

Demografske promijene i nestandardni oblici rada: izazovi za nove reforme

 

Sistematizacija i glavna obilježja pojedinih oblika mirovinskih sustava

 

Izloženost rizicima

 

Socijalni ciljevi i kriteriji za procjenu uspješnosti

 

Izvori prava EU u funkciji sigurnosti i primjernosti mirovina

 

Faktori o kojima ovisi visina mirovine u pojedinim sustavima

 

Upravljanje rizikom prinosa kod kapitalno financiranih sustava

 

Cjeloživotno modeliranje portfelja

 

Jamstva kod kapitalno financiranih sustava

 

Indeksiranje (usklađivanje) mirovina

 

Administrativni troškovi mirovinskih sustava

 

Hrvatski mirovinski sustav: značajke, problemi i moguća rješenja