OBAVIJESTI:
Mirovinski sustavi
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168701
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Mirovinski sustavi Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168701
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Vukorepa, Ivana. Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti. Zagreb: Pravni fakultet, 2012.;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana. Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22(2012) 130, str. 29-60;
Vukorepa, Ivana. Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System's Parametric Reform (Izgubljena između održivosti i primjerenosti: kritička analiza parametarske reforme hrvatskog mirovinskog sustava). Revija za socijalnu politiku, 22(2015), 3, str. 279-308;
Zakon o mirovinskom osiguranju;
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima;
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.); Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-271
Opis predmeta
Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje temeljnih spoznaja o organizacijskim, financijskim i normativnim aspektima funkcioniranja različitih oblika privatnih i javnih mirovinskih sustava te njihovoj uvjetovanosti povijesnim, gospodarskim, tehnološkim, demografskim i društveno-političkim silnicama. Studenti će naučiti identificirati glavne probleme i rizike pojedinih mirovinskih oblika, kao i mirovinskog sustava pojedine zemlje u njegovoj ukupnosti, te kritički prosuditi učinke potencijalnih reformskih rješenja, s obzirom na socijalni cilj te uvriježene kriterije procijene uspješnosti (primjerenost visine mirovina, održivost sustava, pravičnost i predvidivost).
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti