prof. dr. sc. Robert Podolnjak
prof. dr. sc.
Robert Podolnjak

Rođen 3.06. 1958. u Varaždinu. Diplomirao 1981. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirao 1991. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Doktorirao 2001. na Pravnom fakultetu u Osijeku. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1. siječnja 2006. godine. Redoviti je profesor na Katedri za ustavno pravo. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL) te Hrvatskog politološkog društva. Objavio je tri znanstvene monografije: "Federalizam i republikanizam: Stvaranje američkog ustava" (2004.), "Neposredan izbor (grado)načelnika i župana: Europska iskustva i hrvatski izazov" (2005.), "(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi" (2010) te više od 70 radova u znanstvenim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika 2008-2011. i član Radne skupine Vlade RH za promjene Ustava Republike Hrvatske 2009-2010. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru tijekom dva mandata od 2015. do 2020. obnašao je, između ostalog, i dužnost potpredsjednika Sabora, predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te voditelja delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1981

Godina magistriranja: 1991

Godina doktoriranja: 2001

Na katedri od: 2006

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 519
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Zašto Hrvatskoj treba novi Ustav?

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2021.

Croatia

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2021.

Mi, narod federacije! Ustavotvorna vlast u klasičnim i suvremenim federacijama

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

FORMIRANJE VLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI – JEDAN PRIJEDLOG USTAVNE PROMJENE

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015.

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2015.

Abolishing All Mechanisms for Fixing Elections: The Citizens' Initiative to Change the Electoral System of Croatia

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Constitutional Reforms of Citizen-Initiated Referendum: Causes of Different Outcomes in Slovenia and Croatia

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive


Uredničke knjige, 2014.

O 'ustavnom inženjeringu' referenduma narodne inicijative: Neke preporuke hrvatskom ustavotvorcu

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2014.

The Constitution, the Electoral College, and the American Concept of Democracy - A View from Europe

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2014.

Od Zakona o parlamentu iz 1911. do Zakona o Europskoj uniji 2011.: Transformacija prikrivenog u obvezni referendum u britanskoj ustavnoj doktrini

Podolnjak, Robert ; Bačić, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Uvod: O referendumu narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji

Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2014.

O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2014.

GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Od Zakona o parlamentu iz 1911. do Zakona o Europskoj uniji 2011.: Transformacija prikrivenog u obvezni referendum u britanskoj ustavnoj doktrini

Podolnjak, Robert ; Bačić, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Odgovornost neposredne demokracije: nužnost ustavnih checks and balances

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Ustavna demokracija i odgovornost

Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - I. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2013.

O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - II. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2013.

Utjecaj francuskog polupredsjedničkog sustava na oblikovanje ustavnog položaja predsjednika Republike u postkomunističkim državama: Hrvatska u komparativnoj perspektivi

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ustavi i demokracija: Strani utjecaji i domaći odgovori

Utjecaj francuskog polupredsjedničkog sustava na oblikovanje ustavnog položaja predsjednika Republike u postkomunističkim državama: Hrvatska u komparativnoj perspektivi

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ustavi i demokracija: Strani utjecaji i domaći odgovori

Argument u prilog ustavnog veta predsjednika Republike Hrvatske

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2012.

Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu?

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2012.

O(p)stanak westminsterskog sustava: neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja

PODOLNJAK, ROBERT ; BAČIĆ, PETAR
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Opoziv gradonačelnika – komparativno iskustvo i hrvatske dvojbe

Podolnjak, Robert ; Mrakovčić, Frana
Stručni radovi, 2012.

Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - I. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2012.

Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - II. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2012.

Opstanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu neposrednog glasovanja

Podolnjak, Robert ; Bačić, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Hrvatski Ustav i neposredna demokracija

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor – prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum"

Pravo na pristup informacijama i povjerenik za informacije

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Pravo na pristup informacijama

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Pravo glasa državljana u inozemstvu

Podolnjak, Robert ; Bodul, Vida
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Pravo glasa državljana u inozemstvu (2. dio)

Podolnjak, Robert ; Bodul, Vida
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Financing the 2009 - 2010 presidential elections in Croatia: conflicting interpretations of campaign finance laws

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Ustavnopravni problemi u svezi s provedbom parlamentarnih izbora i referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2011.

O načinu izbora i ustavnom položaju predsjednika Republike: Rasprava o mogućim ustavnim promjenama nakon predsjedničkih izbora

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2010.

(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi

Podolnjak, Robert
Autorske knjige, 2010.

Small States and Constitution Making: The Causes of Different Outcomes in Philadelphia and Bruxelles

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Institutional reform of the Croatian local government: from cabinets to directly elected mayors and county governors

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

O teritorijalnoj i upravnoj reformi hrvatske lokalne samouprave

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2010.

Način izbora ustavnih sudaca u Republici Hrvatskoj - plaidoyer za promjenu

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2009.

Razlike između američkog i europskog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti

Albrecht, Draško ; Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990.-2007.

Bali, Martina ; Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom zastupnika Hrvatskog sabora i promjena Ustava

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Od Laekena do Lisabona - uspon i pad Ustavnog ugovora

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2009.

Kritički osvrt na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (1. dio)

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Kritički osvrt na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2.dio)

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Federalizam u bivšoj Jugoslaviji i Europskoj Uniji: Dodirne točke u federalnim načelima i institucionalnoj strukturi

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme

Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-making Perspective

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Razmatranja mogućnosti o izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2007.

D'Hondtova metoda – prekomjerni mandat (1. dio)

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2007.

D'Hondtova metoda – prekomjerni mandat (2. dio),

Podolnjak, Robert
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava i decentralizacija političkog sustava Republike Hrvatske

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Lokalna samouprava i decentralizacija

Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi

Podolnjak, Robert
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Prekogranična i regionalna suradnja

Lokalna samouprava i decentralizacija

Lauc, Zvonimir ; Korić, Ivan ; Babac, Branko ; Bačić, Arsen ; Podolnjak, Robert
Autorske knjige, 2007.

Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije europske budućnosti

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Izvršna tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2006.

Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije

Podolnjak , Robert
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2006.

Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije (2. dio)

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2006.

Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2006.

Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj (2. dio)

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2006.

The Assent of the People is Not Necessary to the Formation of a Confederation: Notes on the Failure of the European Constitutional Referendums

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Uzroci neuspjeha Europskog ustava iz perspektive ustavotvorstva

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Što donosi novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2006.

Neposredan izbor (grado)načelnika i župana - Europska iskustva i hrvatski izazov

Podolnjak, Robert
Autorske knjige, 2005.

Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak"

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Teorija ustavnih trenutaka i stvaranje europskog ustava: neke paralele sa stvaranjem američkog Ustava

Podolnjak, Robert
Poglavlja u knjigama, 2005.

Kakav model lokalne izvršne vlasti u Hrvatskoj? Neka razmišljanja o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Federalizam i republikanizam - Stvaranje američkog Ustava

Podolnjak, Robert
Autorske knjige, 2004.

Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj, 1.dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2004.

Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj, 2. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2004.

Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana, 1. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2004.

Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana, 2. dio

Podolnjak, Robert
Stručni radovi, 2004.

Američki Vrhovni sud kao politička institucija: Slučaj Bush v. Gore

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Dvije ustavne konvencije: Sličnosti i razlike između Philapedlphije i Bruxellesa

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Ustav, elektorski kolegij i američki koncept demokracije

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Teorija federalizma Johna C. Calhouna: Značenje i suvremena relevantnost doktrine suglasnih većina i doktrine državnih prava

Podolnjak, Robert
Doktorske disertacije, 2001.

Erozija ustavnog principa federalizma u suvremenom američkom političkom sustavu

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Suvremeni američki kooperativni federalizam - politika međuvladinih odnosa

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Što su stvarno htjeli antifederalisti: Jedno drukčije viđenje kao prilog raspravi o prirodi saveza jugoslavenskih republika

Podolnjak, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Profesionalni interesi i članstva

Ustavno pravo

Izborno pravo i izborni sustavi

Ustavno pravo Republike Hrvatske

Političke institucije Europske unije


Izabrani projekti

Izgradnja demokratskih ustavnopravnih i političkih institucija RH u komparativnoj i razvojnoj perspektivi


Povijest zaposlenja

Redoviti je profesor na Katedri za ustavno pravo. Na Pravnom fakultetu radi od 1. siječnja 2006. godine. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL) te Hrvatskog politološkog društva.

Prije zaposlenja na Pravnom fakultetu radio je u u lokalnoj samoupravi, kao savjetnik i tajnik u gradskoj upravi Grada Varaždina, u razdoblju od 1985. do 2005.