RAZVOJ KVALITETE:
PROJEKT "RAZVOJ MODELA UNAPRJEĐIVANJA KVALITETE STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU"

Projekt Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH »Izgradnja institucijskih mehanizama za unapređenje kvalitete (01.02) – razvoj modela unapređivanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu«

Uvođenje organizacijske jedinice za osiguravanje kvalitete studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, dio je napora na izgradnji cjelovitog sustava interne i eksterne politike i postupanja na osiguravanju kvalitete u kojem sudjeluju sveučilišne i nacionalne ustanove. Postojeća pravna infrastruktura za izgradnju takvog sustava tek je u početnoj fazi izgradnje i nedovoljna je za omogućavanje djelotvornosti sustava. Jednim dijelom ona je utemeljena na pogrešnom shvaćanju koje sustav osiguravanja kvalitete reducira na provođenje povremenih studentskih anketa. U pitanju je izgradnja složenog sustava, pri čemu važnu ulogu ima Agencija za znanost i visoko obrazovanje, koji mora biti djelotvoran. Zbog toga smatramo nužnim komparativnu analizu cjelovite strukture sustava osiguravanja kvalitete u europskim državama koje su krajem devedesetih godina započele intenzivan rad na izgradnji predmetnog sustava, s posebnom pozornošću posvećenom izgradnji nužne pravne infrastrukture sustava. Time smo namjeravali, ne samo utvrditi prioritete i time stvoriti bolje uvjete za uspostavu organizacijske jedinice na našem Fakultetu, nego i dati podlogu drugim institucijama za ispravno postupanje prilikom uvođenja i uhodavanja sustava.

prof. dr. sc. Branko Smerdel

(iz uvodnog dijela Izvješća projekta)