Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU
Prilagodba pomorskog zakonodavstva RH međunarodnim i EU rješenjima i propisima
 
U sklopu znanstvenih projekata koji se provode u sklopu Jadranskog zavoda je projekt: Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU
Voditelj projekta je akademik Vladimir Ibler.
Kao suradnik na ovom projektu sudjeluje doc. dr. sc. Jasenko Marin, profesor na katedri Pomorskog i općeprometnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Cilj i sadržaj projekta:
Projekt je usmjeren na stvaranje znanstvene podloge za izradu i prilagodbu cjelokupnog pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske međunarodnim unifikacijskim rješenjima i propisima Europske unije. Razvoj pomorskog prava od velikog je značaja za gospodarski prosperitet Republike Hrvatske i preduvjet je za njezino uključivanje u europske integracije. Istraživanje i unaprjeđivanje pomorskog zakonodavstva time ulazi u dugoročne i kratkoročne strateške pravce istraživanja u RH. Važeća pomorskopravna regulativa u RH ne zaostaje za sustavima koji postoje u vodećim pomorskim zemljama. Novi hrvatski Pomorski zakonik stupio je na snagu u prosincu 2004. Taj sustavan i cjelovit zakonodavni zbornik treba proučavati praćenjem njegove primjene u sudskoj i poslovnoj praksi. Nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonika iz 2004. na međunarodnom planu bit će usvojeni novi unifikacijski instrumenti. U nekim područjima kao što su prijevoz stvari morem, sigurnost plovidbe, onečišćenje morskog okoliša, elektronske prijevozne isprave i dr. naziru se nova rješenja i novi pravni razvitak. U cilju usklađivanja odredbi Pomorskog zakonika s međunarodnim rješenjima bit će nužno pripremiti određene izmjene i dopune. S obzirom na nastojanja RH usmjerena pridruživanju EU, posebnu pozornost treba posvetiti prilagodbi Pomorskog zakonika propisima EU. U okviru projekta posebna pozornost bit će posvećena i proučavanju recentnih rješenja u poredbenom pravu i kodifikaciji i unifikaciji pomorskog prava na međunarodnoj razini. Imajući u vidu suvremene uvjete u sektoru prijevoza, istraživači na projektu provodit će komparativnu analizu pojedinih instituta u drugim prijevoznim granama.
Više o samom projektu na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, rubrika "Znanstveni projekti".