PREDAVANJA:
Pravo osiguranja
Obavijesti
Opće informacije
Osiguranje, u svojem najširem značenju, zauzima izuzetno važno mjesto u svakodnevnom životu i radu fizičkih i pravnih osoba. Moderan gospodarski život, promet roba i usluga, nezamisliv je bez kvalitetnog osiguranja. Dugotrajan razvoj ove pravne grane, kao i široko područje ljudske djelatnosti i potreba koje "pokriva", dovelo je do nastanka velikog broja visokospecijaliziranih instituta te raznih oblika ugovora o osiguranju.
 
Sukladno tome, gotovo svaki pravnik u svojem će se radu nužno susresti sa pravom osiguranja: privatno, kao strana ugovora o osiguranju automobila, imovine ili profesionalne djelatnosti, ili profesionalno, kao pravni zastupnik jedne od ugovornih strana povodom spora iz jednog od brojnih osigurateljnih poslova.
 
Od izuzetne je, stoga, važnosti da se svaki student - budući pravnik - upozna sa osnovama ove velike i važne pravne grane, te da si na taj način osigura lakše snalaženje u specifičnim problemima i terminologiji prava osiguranja.
 
Nastavu iz ovog kolegija izvode nastavnici Katedre za pomorsko i općeprometno pravo u dogovoru s kolegama studentima koji upišu ovaj izborni predmet. U želji da vam približimo tematiku i koncepciju izvođenja nastave, dajemo vam na uvid preliminarni sadržaj materije koja će se obrađivati u nastavi na podstranici "Predavanja". Ipak, ostajemo otvoreni za kreiranje sadržaja kolegija u skladu sa prijedlozima i interesima onih od vas koji će upisati Pravo osiguranja, kako bismo postigli konačni cilj: fleksibilan i moderan kolegij koristan svakom mladom pravniku - praktičaru.
 
Za ostvarenje prava na dobivanje potpisa, polaznici ne smiju imati više od 3 neopravdana izostanka.
 
U repozitoriju (na tekućoj stranici), pod stavkom "Opći materijali", dostupni su ishodi učenja za kolegij Pravo osiguranja.
 
 
Pravo osiguranja - izvođenje nastave
Način izvođenja nastave Broj sati tjedno ECTS bodovi

 

 

Predavanja 2 4 (ispit)

 

 

Literatura

1.      Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009., str. 1.-140;

2.      Drago Pavić: Pomorsko imovinsko pravo, Književni krug, Split, 2006., str. 434.-534.

 

 

Preporučena dodatna literatura:

 

 3.      Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009., str. 141.-672.

 4.      Materijali s predavanja

 

Propisi

 

Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 (čl. 234, 921.-989.)

Zakon o osiguranju, Narodne novine 30/15, 112/18, 63/20

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09,  76/13, 152/14

Pomorski zakonik, Narodne novine 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 (čl. 684.- 747., 981.-982.)

 

Materijali s predavanja i relevantni propisi dostupni su u repozitoriju ("Opći materijali", "Materijali s predavanja") na tekućoj stranici.

 

Repozitorij
Repozitorij je prazan