VJEŽBE:
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe
Obavijesti
Na upit studenata, materijale iz repozitorija moguće je preuzeti na dva načina:   a) lijevim klikom miša otvara se zasebni okvir net browsera s .pdf dokumentom, koji se potom može snimiti kao kopija na lokalni disk; b) desnim klikom miša otvara se poseban izbornik u kojem je moguće odabrati opciju "snimi", putem koje se .pdf dokument izravno snima na lokalni disk.
Opće informacije
Na vježbama studenti stječu praktična znanja i vještine iz materije Pomorskog i općeprometnog prava.
 
Studenti su dužni prisustvovati minimalnom broju održanih vježbi kako je posebno utvrđeno svake akademske godine.
 
Osim urednog pohađanja vježbi, studenti su dužni i uredno izvršavati kontinuirani tjedni zadatak - napisati esej (pravno mišljenje) o konkretnom slučaju iz prakse koji će im predstaviti voditelj vježbi. Prilikom zadavanja svakog zasebnog tjednog zadatka studentima će se preciznije objasniti što se od njih očekuje. Na sljedećem terminu vježbi će se raspravljati o problemu o kojem su studenti prethodno napisali esej i predali ga voditelju vježbi. Potrebna teoretska i praktična znanja iz materije o kojoj se pišu eseji stječu se na predavanjima. S obzirom na to, polaznicima vježbi bit će vrlo teško napisati eseje koji će biti pozitivno ocijenjeni ako nisu uredno pohađali predavanja.
 
Na kraju vježbi provodi se evaluacija rada na vježbama putem anonimnih upitnika, čiji se sadržaj potom obrađuje i objavljuje na web-stranici Katedre.
 
 
Obveze polaznika
 
Studenti su dužni prisustvovati na najmanje dvije trećine ukupnih termina održavanja vježbi iz kolegija Pomorsko i općeprometno pravo. Također, studenti su dužni predati sve pisane zadatke, pri čemu barem 70% predanih zadataka mora biti pozitivno ocijenjeno.

 

Zadaci se, prema prethodno objavljenom rasporedu, mogu preuzeti u repozitoriju na tekućoj, odgovarajuća grupa, jedan tjedan prije naznačene predaje. Riješeni zadatak student treba donijeti na iduće vježbe, sukladno rasporedu. Tekst rješenja zadatka mora biti otisnut sukladno uputama u svakom zadatku. Rješenje zadatka mora sadržavati potpis autora. Radovi pri čijem pisanju nisu poštovane upute navedene u obrascu, neće se uzimati u obzir ni pregledavati.


Repozitorij