OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 44369
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić
izv. prof. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 44369
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić

Srijeda, 13:30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
izv. prof. dr. sc. Iva Savić

Srijeda, 11.30-12.30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
OBVEZNA: Pavić, Drago; Pomorsko imovinsko pravo; Književni krug (2006), str. 621
PREPORUČENA: Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19; , str
Opis predmeta
Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo izučava tematiku prometnog prava. Svrha kolegija jest ponuditi polaznicima temeljna znanja o pravu koje uređuje kopneno, zračno, pomorsko i pravo unutrašnje plovidbe na međunarodnoj, EU i domaćoj razini, kao i organizaciji tržišta prometnih usluga i upravljanja infrastrukturom u cjelokupnoj transportnoj industriji. Izučava se pojam, podjela i povijesni razvitak pomorskog prava. Proučavaju se izvori pomorskog prava. Razlaže se problematika pomorskog dobra i morskih luka. Analizira se pravni okvir relevantan za sigurnost plovidbe. Izučava se problematika stvarnih prava na brodovima. Pojašnjava se uloga pojedinačnih aktera u pomorskom poduzetništvu. Temeljito se proučavaju relevantni ugovori pomorskog prava, s posebnim naglaskom na ugovore o iskorištavanju brodova te ugovore o prijevozu putnika i prijevozu robe. Pojašnjava se svrha i uloga izvanugovorne odgovornosti u pomorskom sektoru. Velika pažnja pridaje se tematici pomorskog osiguranja kao preteći prava osiguranja. Odvojeno se izučava tematika željezničkog, cestovnog i zračnog prava, s posebnih naglaskom na pitanja prijevoza putnika, prijevoza robe, odgovornosti za štetu, uređenja prometa i sl. Konačno, analizira se pravo unutarnje plovidbe.
Ispitni rokovi
11. 09. 2023.