Institutske klauzule

Institutske klauzule (Institute Clauses) su standardizirane ugovorne klauzule za sve najvažnije oblike pomorskog osiguranja. Sastavni su dio ugovora o osiguranju. Dakle, njihova primjena počiva na sporazumu stranaka. Sadržajno, one određuju neke osnovne elemente ugovora o osiguranju (npr. predmet osiguranja, osigurane rizike, obveze ugovornih strana, trajanje osiguranja itd.) S izradom i objavljivanjem institutskih klauzula započelo je Udruženje londonskih osiguratelja (Institute of London Underwriters - ILU) koje je osnovano još 1884. Primjena tih klauzula ubrzo se proširila i izvan engleskog govornog područja. Institutske klauzule dijele se u nekoliko osnovnih kategorija (Institute Time Clauses, Institute Voyage Clauses (Hull, Freigth), Institute Cargo Clauses, Institute Clauses for Builders' Risks, Institute Container Clauses, Institute War Risks Clauses, Institute Strikes Clauses. Nakon spajanja s London Insurance and Reinsurance Market Association (LIRMA) 1998. godine, ILU je promijenio ime u International Underwriting Association (IUA) pa se nove institutske klauzule objavljuju kao «International». Prve takve klauzule objavljene pod okriljem nove organizacije IUA bile su International Hull Clauses. Institutske klauzule primjenjuju se i u Hrvatskoj na međunarodna pomorska osiguranja. Moglo bi se zaključiti da su institutske klauzule sredstvo za unifikaciju (ujednačavanje) pomorskog osiguranja.