POMORSKO PRAVO II:
Pomorsko pravo II
Pomorsko pravo II
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166824
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Pomorsko pravo II Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.0 166824
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Pavić, D.; Pomorsko imovinsko pravo; Split (2006), str. 70-266
Marin, J.; Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem; Zagreb (2005), str
Marin, J.; Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, 43, 159 (2005); (2005), str. 25-57
Marin, J.; Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme, Liber amicorum Nikola Gavella, građansko pravo u razvoju; Zagreb (2007), str. 369-409
Pomorski zakonik (pročišćeni tekst); , str
Materijali s predavanja; , str
Opis predmeta
Sadržaj Kolegija:
Analiziraju se odredbe međunarodnih izvora prava koji uređuju materiju općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika, pitanje izvanugovorne odgovornosti s posebnim naglaskom na odgovornost i naknadu štete koja je posljedica izlijevanja ulja koje se prevozi kao teret na brodu, kao i na odgovornost kod prijevoza opasnih i štetnih tvari morem te odgovornost od onečišćenja brodskim pogonskim gorivom. Rješenja međunarodnih konvencija i protokola uspoređuju se s rješenjima hrvatskog prava. Posebna pažnja posvećuje se primjeni i tumačenju ovih ugovora u sudskoj praksi.
Nastavne cjeline: Sustavi općeg ograničenja odgovornosti brodovlasnika - konvencije. Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem koje se prevozi kao teret na brodu. Onečišćenje mora pogonskim uljem. Prijevoz opasnih i štetnih tvari morem.
Ciljevi kolegija:
Upoznati slučajeve izvanugovorne odgovornosti brodovlasnika za štetu, upoznati osnovne unifikacijske instrumente u području izvanugovorne odgovornosti u pomorskom pravu i njihova rješenja, razumjeti primjenu instituta općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu u svezi s institutom osiguranja odgovornosti brodovlasnika a sve u svezi ekonomske održivosti plovidbenog posla.
Ispitni rokovi
Obavijesti