OPĆEPROMETNO PRAVO:
Općeprometno pravo
Općeprometno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166829
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Osnovni podaci
Općeprometno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166829
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
Literatura
Radionov, N.; Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje XII-1/2008-09.; (2008), str
Radionov Radenković, N.; Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: Pozadina izmjena", Hrvatska pravna revija 5/2008.; (2008), str
Radionov Radenković, N.; Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008.; (2008), str
Radionov, N., Novačić, T.,; Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoza - stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 67-68/2002.; (2002), str
Filipović, V.; Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1/2004.; (2004), str
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (I dio), Hrvatska pravna revija 9/2009.; (2009), str
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II dio), Hrvatska pravna revija 10/2009; (2009), str
Radionov, N.; Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj Uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003; (2003), str
Zakon o željeznici (pročišćeni tekst); , str
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (pročišćeni tekst); , str
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (pročišćeni tekst); , str
Zakon o obveznim odnosima (čl. 661-698 Ugovor o prijevozu) (pročišćeni tekst); , str
Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) iz 1999.; , str
Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR); , str
Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage cestom; , str
Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
Upoznati institute kopnenog i zračnog prijevoza, napose odgovornosti prijevoznika za štetu na robi, putnicima i prtljazi. Usvojiti bitne elemente ugovora o prijevozu robe, putnika i prtljage u kopnenom i zračnom prijevozu. Savladati temeljne pojmove prometne politike EU u području kopnenog i zračnog prijevoza i utjecaj na razvoj hrvatskog prava u području domaćeg prijevoza kopnom i zrakom. Upoznati i definirati instrumente međunarodne unifikacije u području.

Sadržaj kolegija:
proučava se međunarodno i nacionalno uređenje željezničkog, cestovnog i zračnog prijevoza, poseban naglasak stavlja se na pitanje odgovornosti prijevoznika za robu, putnike i prtljagu, osobito se proučavaju pitanja koja su aktualna (i) na međunarodnoj razini, npr. pitanje transportne politike u EU.

Nastavne cjeline: Liberalizacija željezničkog tržišta i razvoj Zajedničke transportne politike u EU. Odgovornost željeznice za prijevoz robe, putnika i prtljage. Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu s osvrtom na sudsku praksu. Odgovornost zračnog prijevoznika za robu. Odgovornost zračnog prijevoznika za tjelesne povrede i smrt.
Ispitni rokovi
Obavijesti