Informacije o kolegiju

 

POMORSKO OSIGURANJE

 

Kroz nastavu iz predmeta Pomorsko osiguranje studenti dobivaju važna saznanja iz vrlo važnog specifičnog područja osiguranja. Tako upotpunjuju opće znanje iz materije osiguranja stečeno nastavom iz predmeta Pravo osiguranja – opći dio. Proučavanje pomorskog osiguranja neophodno je zbog njegovih specifičnosti i različitosti u odnosu na opće pravo osiguranja kao i zbog gospodarske važnosti pomorskog transporta kao neizostavnog dijela međunarodne trgovine.

Način provjere znanja je usmeni skupni ispit iz kolegija Pravo osiguranja - opći dio i Pomorsko osiguranje.

Preduvjet za izlazak na skupni ispit je pozitivno ocijenjen seminarski rad koji se odnosi na temu iz bilo kojeg od ova dva kolegija. Temu rada student izabire uz prethodnu konzultaciju s izabranim mentorom/ispitivačem.

 

 

Popis tema predavanja i predavača dostupan je u pod-linku Predavanja.

Popis literature dostupan je u pod-linku Literatura.

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan