ERASMUS+:
Erasmus+

Erasmus+ je program EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Novo programsko razdoblje traje od 2021. – 2027. te je izrazito usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također:

  • podupire europski stup socijalnih prava
  • služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.
  • razvija europsku dimenziju u sportu.

Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta.

Više informacija na:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hr/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hr/opportunities/opportunities-for-individuals/students