MOBILNOST NENASTAVNOG OSOBLJA:
Mobilnost nenastavnog osoblja

Prilike za usavršavanja dostupne su i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Članovi nenastavnoga osoblja javljaju se na natječaje koje raspisuje njihovo matično visoko učilište.

U slučaju mobilnosti nenastavnog osoblja na visoko učilište, mobilnost se dogovara pozivnicom/pismom namjere koju visoko učilište upućuje članu osoblja. Ustanova pošiljatelj i ustanova/poduzeće primatelj moraju dogovoriti program aktivnosti koji će pohađati gostujući član osoblja (Sporazum o mobilnosti) prije početka razdoblja mobilnosti.

Platforma IMOTION služi za objavljivanje i pretraživanje ponuda za usavršavanje osoblja, ali i događanja kao što su staff weekovi unutar programa Erasmus+.