http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-za-studijski-boravak-programske-zemlje-ka103-eu-za-ak-2/

Dodatno povećanje iznosa financijske potpore za dvije skupine zemalja za dodatnih 50 €, novi iznosi za ak. god. 2020./21. glase:

1. za studente koji  odlaze  u  Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 470 €,

2. za studente koji  odlaze  u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 520 €,

3. za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 520 €.

Posebna napomena vezana uz Ujedinjeno Kraljevstvo: Brexit - novosti! 5.2.2020.

Mobilnosti u Ujedinjeno Kraljevstvo mogu se redovno planirati i realizirati i nakon izlaska iz

EU, 31.1.2020. Studenti se mogu prijaviti za mobilnosti u Ujedinjeno Kraljevstvo za ak. god.

2020./21. sukladno važećim sporazumima.

Kriteriji prema kojima će se vršiti odabir studenata temelje se na broju prethodno ostvarenih ECTS bodova i prosjeku ocjena u trenutku predavanja natječajne dokumentacije, znanja stranog jezika i ispunjenog upitnika. Apsolutnu prednost imaju studenti koji još nisu bili na Erasmus+ studijskom boravku.

Svi studenti koji se prijavljuju na Natječaj za ak. god. 2020./21. dužni su prisustvovati Info danu o programu Erasmus+ koji će se održati u utorak 4. veljače 2020., u 11 sati u dvorani V., TRH 14. U slučaju iznimne nemogućnosti dolaska na Info dan, studenti su dužni prije prijave na Natječaj doći na individualno savjetovanje u Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta, uz prethodnu najavu na imo@pravo.hr .

Svi studenti koji se prijavljuju na Natječaj za ak. god. 2020./21. dužni su uz dokumentaciju propisanu Natječajem dostaviti i ispunjen upitnik, potpisan i pečatiran u Uredu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta. Bez ispunjenog upitnika predana dokumentacija nije potpuna. Više o samom upitniku i načinu predaje natječajne dokumentacije može se saznati na Info danu.

Ako se za određena sveučilišta traži posebna potvrda ili certifikat o stupnju znanja jezika, potrebno ga je priložiti natječajnoj dokumentaciji.

 

Na natječaju u 2020/21.  studenti se ne mogu prijaviti na:

 • Zuyd Hogeschool u Nizozemskoj

Zašto se odustaje od mobilnosti:

 • razmjena moguća samo u jednom semestru (zimski, Bucerius Hamburg)
 • na engleskom jeziku postoji samo program bachelor, no ne i master (Alice Solomon Berlin)
 • potrebna dodatna potvrda o poznavanju jezika (IELTS/TOEFL/CAMBRIDGE ADVANCED/CAMBRIDGE PROFICIENCY (Amsterdam, Maastricht za Master razinu)
 • nema dovoljno predmeta koji se mogu slušati na engleskom jeziku (Porto)
 • mogu se slušati predmeti koji donose ograničen broj ECTS-a (Masstricht – 12 ECTS)
 • Stockholm Universitet - minimalno (2) dvije godine studija prava – ekvivalent od 120 ECTS -a – završene prije početka mobilnosti.
 • krivo upisan fakultet (Campus Wien umjesto Univesitӓt Wien)
 • nedostatna financijska potpora (nordijske zemlje)

Provjeriti kada su rokovi za nominacije i prijave na željenom sveučilištu!

Rane nominacije za neka sveučilišta - travanj -> savjetuje se prijaviti ljetni semestar zbog mogućih problema s pronalaskom smještaja, biranjem predmeta i slično!

 • Universiteit Antwerpen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Erasmus University Rotterdam
 • KU Leuven
 • Universidade de Lisboa
 • Universität Wien
 • Universität zu Köln
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 • Ludwig-Maximilians-Universität München

Prijava:

ispisana prijava i natječajna dokumentacija + ovjereni Upitnik
-> Pisarnica PFZG-a (urudžbirati)

do 21. veljače 2020. do 12:00

(datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga) 

Na kuverti:

                ime i prezime – studij (pravni/socijalni rad/javna uprava i javne financije)

                „Prijava za ERASMUS+ Natječaj za studijski boravak u ak. god. 2020./2021.’’

                za Ured za međunarodnu suradnju, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Objava natječajnih rezultata

TRAVANJ -> SuZ objavljuje natječajne rezultate na

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Nakon objave natječajnih rezultata i prije odlaska na mobilnost

Odabrani studenti – dužni detaljno proučiti Upute Sveučilišta u Zagrebu

Matični fakultet šalje nominaciju stranom sveučilištu

Nakon obrade nominacija, strano sveučilište šalje studentima email s potvrdom o prihvatu nominacije i uputama za online prijavu i važnim informacijama studiju i boravku (studenti učitavaju Ugovor o učenju i dodatne dokumente) – rok!

Potpisivanje ugovora o učenju – : studenti, matični fakultet i strano sveučilište

Potpisivanje ugovora o financijskoj potpori (stipendiji): studenti i Sveučilište u Zagrebu – rok!

Odustanak od mobilnosti

Odustanak nakon roka: zabrana prijave na natječaj sljedeće dvije godine (i studijski boravak i praksa) – iznimno, bez zabrane: liječnička dokumentacija ili valjani razlozi - odlučuje Sveučilišno povjerenstvo

Rokovi odustanka za zimski i ljetni semestar -> provjeriti u Uputama odabranim studentima

Procedura: e-mail SuZ-u; Izjava o odustanku (2 primjerka) -> ovjera na matičnom fakultetu -> poslati Sveučilištu u Zagrebu - kuvertirati i urudžbirati (pisarnica SuZ-a) -> naznaka: Ured za međunarodnu Erasmus+ SMS - Odustanak – Ime + prezime

Hodogram

Provjera rokova i uvjeta studija na željenom stranom fakultetu (jezik, potrebna razina poznavanja i dodatne potvrde, predmeti i ECTS bodovi, razina studija, mogućnost studiranja u semestru, smještaj, etc.) – samostalno na web stranicama i/ili kontaktiranjem koordinatora za dolazne studente na stranom sveučilištu (international, Erasmus+, incoming students)

Provjera funkcionalnosti predmeta (pravo: online obrazac na podrška.pravo.hr; socijalni rad i javna uprava: ispuniti obrazac u Wordu na int. stranicama Pravnog fakulteta pa uputiti putem studentske referade nadležnom ECTS koordinatoru)

Prijava na natječaj –> online prijavnica s učitanim dokumentima-> Sveučilištu u Zagrebu; papirnato + Upitnik (ovjeren) -> kuvertirati i urudžbirati (pisarnica Pravnog fakulteta -> Uredu za međunarodnu suradnju /naznaka: Ime + prezime; za natječaj Erasmus+ SMS 2020/2021)

Rezultati natječaja – pratiti objavu na int. stran. Sveučilišta u Zagrebu

Nominacija matičnog fakulteta prema stranom sveučilištu (e-mail/online)

E-mail stranog sveučilišta s uputama za online prijavu (upis) i učitavanje dokumenata – rok! Upite o studiju -> stranom koordinatoru za dolazne studente mailom

Matičnom fakultetu (Ured za međunarodnu suradnju e-mailom (imo@pravo.hr) poslati na ovjeru ispunjen i vlastoručno potpisan Ugovor o učenju (Learning Agreement – samo dio Before the Mobility) - prilikom ispunjavanja ugovora, provjeriti Upute studentima odabranima za razmjenu i Upute za ispunjavanje ugovora na

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/dokumenti-i-obrasci/

Ugovor o učenju dostaviti na ovjeru i stranom sveučilištu – rok!

Dobiti prihvatno pismo (Acceptance Letter) od stranog sveučilišta*

Potpisivanje Ugovora o financiranju/stipendiji (studijskom boravku) sa Sveučilištem u Zagrebu – dostaviti im e-mailom kompletno ovjereni Ugovor o učenju s potpisima odgovornih osoba na matičnom fakultetu i stranom sveučilištu – rok! (Sveučilište u Zagrebu studentima šalje e-mail u kojem navodi rok do kada je potrebno dostaviti ovjereni ugovor o učenju i ostatak dokumentacije)

Studenti su dužni pročitati kompletne Upute studentima odabranima za studentsku razmjenu kako bi se upoznali sa svojim pravima i obvezama prije, tijekom i nakon mobilnosti, kao i rokovima te načinima na koji dostavljaju dokumentaciju.