OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove informatike (predmet)
Osnove informatike
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111390
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marko Jurić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove informatike Javna uprava - 2. semestar
5.0 111390
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Petkom u 8 h uz raniju najavu na email

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić (Predavanja)

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić (Predavanja)

Utorkom u 10 sati.

Gundulićeva 10, soba br. 7
Literatura
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.:"Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015., Poglavlja 1, 2, 3, 6, 8; , str
* Umjesto poglavlja 5. udžbenika obvezna je literatura novi tekst, koji je dostupan na stranici Katedre u rubrici Dokumenti, a vidljiv je nakon prijave na web stranicu predmeta putem AAI identiteta. Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.; , str
- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: Članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152); , str
Opis predmeta
Informacijske tehnologije i društvene promjene. Nastanak, razvoj i uloga informacijskih tehnologija u suvremenom društvu. Pojam i nastanak informatike. Područja primjene. Pojam, razvitak, obilježja i vrste računalnih mreža. Pojam, uloga i utjecaj Interneta na suvremene poslovne procese.
Standardni internetski servisi i bežične mreže. Nastanak, razvoj i pojavni oblici elektroničkog poslovanja (e-Business). Pretpostavke i ograničenja elektroničkog poslovanja. Elektronička vlast (e-Government) i elektronička uprava (e-Administration) u RH. Visoke tehnologije i osobna prava ? postojeći pristupi i koncepcije pravne zaštite podataka. Informacijska i komunikacijska privatnost.
Sigurnosni rizici i zaštita od zloporaba.
Ispitni rokovi
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.
Repozitorij